2024-KPSS Lisans: Kılavuzu

 • Sınava başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde kontrol ediniz. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.
 • Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.
 • Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında  ise    saat    14.30’dan    sonra    sınav    binalarına    alınmayacaklardır.

Bu Kılavuz, “Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca hazırlanmıştır. Sınava/yerleştirme işlemine başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. ÖSYM tarafından sınav/yerleştirmelerle ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav/yerleştirme ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

BAŞVURU TARİHLERİ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT): 3-15 Mayıs 2024 (Ücret ödeme için son gün, 16 Mayıs 2024)

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür                         : 14 Temmuz 2024, Saat: 10.15,  130 dakika

Eğitim Bilimleri                                                 : 14 Temmuz 2024, Saat: 14.45,  100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)      : 20 Temmuz 2024, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye)                                     : 20 Temmuz 2024, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik)                         : 21 Temmuz 2024, Saat: 10.15

 ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ                                 : 4 Ağustos 2024, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45

SINAV ÜCRETLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin)                         : 235,00 TL

ÖABT (Her Bir Oturum İçin)                                                    : 350,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) : 22-23 Mayıs 2024

(Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde ödenir.)

DHBT BAŞVURU TARİHİ                                                       : 9-15 Ağustos 2024 (Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların puanlarının hesaplanabilmesi için KPSS Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları gerekmektedir.)

DHBT TARİHİ, SINAV SAATİ VE SINAV ÜCRETİ              : 22 Eylül 2024, 10.15, 350,00 TL (DHBT sınav ücreti ödeme için

son gün, 16 Ağustos 2024)

DHBT GEÇ BAŞVURU GÜNÜ                                              : 22 Ağustos 2024 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

 Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:

ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı (SHDB) 06800 Bilkent-ANKARA

ÖSYM İnternet Adresi: http://www.osym.gov.tr

Aday İşlemleri (Başvuru, bilgi kontrol, tercih, değişiklik, düzeltme vb.): https://ais.osym.gov.tr

Sonuçlar İçin İnternet Adresi: https://sonuc.osym.gov.tr Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 444 ÖSYM (444 67 96) ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri:

ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adres ve iletişim bilgileri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

İÇİNDEKİLER

 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
 2. BAŞVURU
  • Başvuru Koşulları
  • Başvuru İşlemleri
  • Aday Başvuru Formları
 3. SINAV
  • Sınavda Uygulanacak Testler
  • Sınava Girerken Adayların Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler
  • Sınava Girerken Adayların Yanlarında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar
  • Sınavın Uygulanması
  • Sınavda Uyulması Gereken Kurallar
  • Sınavda Kullanılacak Soru Kitapçığı ve Cevap Kâğıdı
  • Adayların Sınavda Teslim Edecekleri Belge ve Evrak
  • Sınavın Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır?
  • Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde Yapılan İncelemeler
  • Değerlendirme
  • Sınav Sonuçlarının Duyurulması
 4. DİĞER BİLGİLER.
  • İnternet Erişim Şifresi Bilgisi
  • Kimlik/İletişim/Eğitim/Engel/Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar
  • ÖSYM İle Yazışmalar
  • Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler
  • Engelli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunun Doldurulması
 5. B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME
  • B Grubu Kadrolar İçin Tercih Alınması
  • B Grubu Kadrolara Yerleştirme
  • B Grubu Kadrolara Atanma
 6. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS TARİH/SAAT GENEL BİLGİLERİ

TÜRKİYE İŞ KURUMUNDAN (İŞKUR) İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK İSTEYEN ADAYLARA DUYURU

MAVİ KART SAHİPLERİNİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

e-DEVLET ŞİFRESİ İLE ÖSYM SİSTEMLERİNE GİRİŞ

BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDA DİN HİZMETLERİNDE GÖREV ALMAK AMACIYLA KPSS VE DHBT’YE KATILACAK ADAYLAR İÇİN AÇIKLAMALAR

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ ALANINDA YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVINA KATILACAK ADAYLAR İÇİN AÇIKLAMALAR

TABLO-1        KPSS’de Uygulanacak Testlerin Kapsamları

TABLO-2        KPSS Puan Türleri

TABLO-3        Mezun Olunacak/Olunan Üniversite

TABLO-4        Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı

TABLO-5        Ülke Adı ve Kodu

 

1.        GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

 • 2024-KPSS Lisans Kılavuzu, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümlerine göre düzenlenmiştir.
 • Yönetmeliğin maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
  1. A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
  2. B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine

atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

 • Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar  Kurulu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları, kaymakam adayları, Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları, aday konsolosluk ve ihtisas memurları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar uzman yardımcıları, İletişim uzman yardımcıları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılanlar ile Devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
 • 2024-KPSS LİSANS sadece lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olanlar içindir. Bu kılavuz, sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır. Yüksek lisans veya doktora derecesini almış olanlar, başvurularını lisans diplomasını aldıkları alandan yapacaklar, daha sonraki tarihlerde atanmak üzere tercihlerini belirlerken bu alanı göz önünde tutacaklardır.

Bir lisans programından (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim), 15 Mayıs 2024 tarihi ve öncesinde mezun olanlar, lisans düzeyinden KPSS’ye girmek zorundadır. Bir lisans programından 15 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla mezun olmamış olmak koşuluyla; ön lisans (iki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açıköğretim) veya ortaöğretim (lise veya dengi meslek lisesi) mezunları ile bu kurumlardan mezun olabilecek durumda olanlar, KPSS’ye ortaöğretim/ön lisans düzeyinde girebileceklerdir. Bir lisans programından 15 Mayıs 2024 tarihinden sonra mezun olacaklar ise mezuniyet durumlarını göz önünde bulundurarak, KPSS’ye lisans düzeyinden veya ortaöğretim/ön lisans düzeyinden girebileceklerdir. Adayların birden fazla öğrenim düzeyinde KPSS’ye girmeleri mümkün değildir. KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans sınavıyla ilgili kılavuz ayrıca hazırlanacak ve adaylara duyurulacaktır.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının, öğretmenlik dâhil A ve B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları
 • A grubu kadrolar; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı gibi kadrolardır. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.

Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A grubu kadrolar için yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak  doğrudan atama yapacaklar  ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri belli bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre personel alacaklardır. Adaylar, sınavdan sonra A grubu kadrolar için ilan veren kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan başvuracaklardır. A grubu kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların, bu kurum ve kuruluşların ilanlarında belirtmiş oldukları koşulları taşımaları gerekmektedir.

Adaylar, B grubu kadrolar için ÖSYM’nin tercihlerle ilgili yapacağı veya kurumsal alımlarda kamu kurumlarınca yapılacak duyurulara göre hareket edeceklerdir.

 • Kamu kurum ve kuruluşları, A grubu kadrolar için KPSS’den sonra ayrı bir giriş sınavı yapmayacaklarsa adayların atanma için nasıl başvuracaklarını, giriş sınavı yapacaklarsa başvuruları nasıl alacaklarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun maddesinde belirtilen şartlar ile kendi özel mevzuatı gereğince arayacakları genel ve özel şartları ve KPSS puan türünü, verecekleri ilanlarla duyuracaklardır. Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının eleman alımı öncesinde Yönetmelik hükümlerine göre verecekleri ilanlarda geçerli koşulların duyurulacağını göz önünde tutmalıdır.
 • Bu sınavın sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacaktır. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına atanmak amacıyla sınava girecek öğretmen adaylarının, Bakanlığın internet sayfasında yayımlanacak “Öğretmen Atamaları İle İlgili Millî Eğitim Bakanlığının Duyurusu”nu sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacaktır.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
 • Sınav, lisans mezunları veya lisans mezunu olabilecek durumda olan adaylar için Tablo-1’de gösterilen alanlarda yapılacaktır.
 • KPSS, 14 Temmuz 2024, 20 Temmuz 2024 ve 21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanacaktır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 4 Ağustos 2024 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacaktır.

Adayların tümü, 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. Adayların bu kararı vermeden önce Tablo-1 ve Tablo-2’yi incelemeleri yararlarına olacaktır.

 • 2024-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS’de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam

2024-KPSS’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarını etkilemez.

2022-KPSS’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinden giren adayların 2024-KPSS Lisans sınavına girmeleri hâlinde, bu sınav sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecektir.

 • 2023-KPSS sonuçları öğretmen adayları hariç sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerliliğini korumaktadır. 2023-KPSS’ye giren adaylardan A grubu kadrolarına başvurmak isteyenler, istedikleri takdirde puanlarını yükseltmek için 2024-KPSS’ye
 • Adayların, Yönetmeliğin A grubu olarak tanımladığı kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarına ve öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte, B grubu olarak tanımladığı kadrolar için ise ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleri için tercih yaptığı tarihte tercihte bulundukları kadroların gerektirdiği öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.
 • Bu Yönetmelik kapsamında olmayıp yapacakları sınavlarda KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşları; B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim için ise KPSSP94 puanını kullanacaklardır.
 • Yönetmelik kapsamına girmeyen yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, istedikleri takdirde, amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını
 • Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere
 • Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI maddesini

dikkatle okumaları, buna göre SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir.

Merkezimize gönderilen engelli sağlık kurulu raporları/sağlık kurulu raporları , engelli adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Adayların Merkezimize göndermiş oldukları engelli sağlık  kurulu raporları/sağlık kurulu raporları , yerleştirme ile kamu kurum ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde

 dikkate alınmaz.

DİKKAT: Sınav esnasında engellerine yönelik uygun sınav koşullarının sağlanmasına ihtiyaç duymayan engelli adaylar engelli sağlık kurulu raporları/sağlık kurulu raporlarını Merkezimize göndermemelidir .

 • Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formlarına yazılan bilgilerdeki eksikler ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Aday Başvuru Formunda yanlış/yanıltıcı beyanda bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Başvuru Merkezlerinden yapılan başvurularda başvuru tamamlanmadan önce ONAY sayfası yazdırılıp adaya kontrol etmesi için verilmektedir. Başvuru Merkezi görevlisinin yanlış/hatalı bilgi girişinin sorumluluğu adaya aittir. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Sınava girme hakkı olmadığı hâlde sınava girip yüksek puan almak, memur olarak atanma hakkı vermez.
 • Sınavın ve sınav/yerleştirme sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunlu olup sınav kurallarına uymayan adayların sınavları iptal Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların, sınav ve yerleştirme sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir. Sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer almayan bir hakkı adaylara vermez.
 • Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) işçi istihdamında KPSS sonuçlarının kullanılması ile ilgili duyurusu bu kılavuz içinde yer almaktadır.
 • BAŞVURU KOŞULLARI

2.     BAŞVURU

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS’ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

Kamu kurum ve kuruluşlarında ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanmak isteyenlerin başvuruda bulunduğu KPSS’ye; özel kanunlarında bu kurum ve kuruluşlarda Türk vatandaşı gibi herhangi bir statüde istihdam edilebileceklerine ilişkin münhasır hüküm bulunanlar (2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylular, Mavi Kartlılar, Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar  vb.)  başvuru yapabilecektir.

2.2  BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava  başvurmak  isteyen adaylar, Kılavuz ile  Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin

http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır.

Başvuruların Nasıl/Nereye Yapılacağının Belirlenmesi:

 • Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olan adaylar:
  • ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne kayıt Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne kayıt olduktan sonra YÖKSİS’te de eğitim bilgileri bulunuyor ise bir başvuru merkezine gitmeksizin sınava başvurularını, başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.
  • Hem ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kaydı olan hem de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinen adaylardan, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde geçerli veya geçersiz bir fotoğrafı (*) bulunanlar da sistemde gerli eğitim bilgisi* * bulunuyor ise bir başvuru merkezine gitmeksizin sınava başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ndeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ndaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir.

Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı olan adaylar, istedikleri takdirde sınava başvuru süresi içinde bir başvuru merkezinden de sınava başvurularını yapabileceklerdir.

¨   Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nda fotoğrafı olmayan adaylar:

 • İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş veya C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı olmayan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde geçerli fotoğrafı* ve geçerli eğitim bilgisi** bulunanlar bir başvuru merkezine gitmeksizin sınava başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.
 • İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde de geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar, YÖKSİS’te eğitim bilgileri bulunuyor olsa da sınava başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bir başvuru merkezinden yapacaklar ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını
 • Kimlik Kartı’nı henüz edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı olmayan adaylar, sınava başvuru süresi içinde Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nı edindikleri takdirde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ndeki fotoğraflarını, başvuru merkezine gitmeksizin sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ndaki fotoğraflarıyla kendileri güncelleyerek sınava başvuru süresi içinde başvurularını yapabileceklerdir.

 

 • Geçerli  Fotoğraf :  T.C.  Kimlik  Kartı  fotoğrafı veya  son  50  ay  içerisinde  herhangi  bir  başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.
 • * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme

Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri

T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasından “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme  yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

 • Mayıs 2024 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde 2024-KPSS başvurularını Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecektir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, sınava başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden geç başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

DİKKAT: Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı hâlde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir (Aday Başvuru Formunun ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK bilgi alanını işaretleyen ve bu bilgisi ilgili kurum tarafından onaylanan adaylar hariç).

 Başvuru merkezi aracılığıyla yapılacak başvurul ar

Bir başvuru merkezinden başvuru yapması gereken adayların, başvuru süresi içinde bir başvuru merkezine giderek başvurusunu yapması ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurusunu tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru merkezinde adayın başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezlerinden şahsın bizzat kendisi dışında başvuru yapılamayacaktır. Başvuru merkezleri adayların başvurularını, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır. Başvuru merkezlerinin adresleri, sınava başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

Bir başvuru merkezinden başvuru yapması gereken adayların, başvuru merkezine giderken yanında bulundurması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir (Başvuruda fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmeyecektir.):

 • Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu
 • Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı

(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kart’ın aslı veya Mavi Kart’ın edinme sürecinde verilen ve yeni kimlik kartı teslim alınıncaya kadar geçerli “Geçici Kimlik Belgesi”, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nın aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli  olan “fotoğraflı,  imzalı-mühürlü , barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı , barkodlu -karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.)

Bunların dışında; sürücü belgesi, meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

 • ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde engel/sağlık bilgisi yer almayan veya engel bilgisi değişen adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporunun onaylı bir örneği, engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan dilekçe ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

(Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler başvuru merkezine teslim edilmeyecek aday tarafından başvuru süresi içinde ÖSYM’ye gönderilecektir.)

 • YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgilerinde değişiklik/düzeltme bulunan adaylar (KKTC hariç yurt dışı, askeri okul mezunları) için eğitim bilgilerini gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği

(Bu durumdaki adayların başvuru merkezlerince eğitim bilgilerinde yapılacak değişiklikler, sadece ba şvuru aş amas ı nda yapılabilecektir. Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme talepleri, öğrenim durumuna ilişkin bilgi ve belgeler işleme alınmayacaktır. Eğitim bilgileri alanında yapılacak tüm bilgi girişleri resmî belgeye dayalı olduğundan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adayların, eğitim bilgilerini gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları ve belgelerinin onaylı örneğini Aday Başvuru Formu ekinde başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Adayların yanında eğitim bilgilerinde değişikliğe esas belge veya belgenin onaylı bir örneği olmadan kesinlikle değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Belgelerin a sılları başvuru merkezlerine teslim edilmemelidir. Belgenin aslı ve onaysız bir fotokopisinin adayın yanında olduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Bu belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı süresince başvuru merkezlerinde muhafaza edilecek ve ÖSYM tarafından talep edilmesi hâlinde başvuru merkezlerince ÖSYM’ye gönderilecektir. Bunun dışında başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge (sağlık kurulu raporu vb.) teslim edilmeyecek, gerekli hâllerde bu belgeler doğrudan ÖSYM’ye gönderilecektir.)

 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan ve Merkezimiz kayıtlarında da geçerli bir fotoğrafı* bulunmayan adayların, Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla çekilecek fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından elektronik ortama aktarılacaktır. Web kamerayla çekilecek fotoğrafın, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden ve yüzü açık olarak çekilmesi gerektiğinden adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü adayı tanımada önemli rol oynayacak; fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi, adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri belgesini kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday bu belgeyi dikkatlice kontrol edecek, fotoğrafı uygun çekilmiş ve diğer bilgileri doğru olarak sisteme işlenmiş ise imzaladıktan sonra onaylaması için görevliye geri verecektir. Fotoğrafı uygun çekilmemiş ve/veya bilgiler sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesi istenecektir.

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Onaylanmış, fotoğraflı belge aday tarafından alınmalı ve bu belge sınavın bütün aşamalarında adaya gerekli olabileceğinden saklanmalıdır.

Belgede yer alan şifre adayın geçici şifresidir. Aday bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin internet adresinden değiştirmelidir. Şifre, daha sonraki işlemlerde de aday tarafından kullanılacağından unutulmamalı, kimseye verilmemeli, hiç kimse ile paylaşılmadan özenle saklanmalıdır.

Bir başvuru merkezinden başvuru yapan adaylar, başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti ödeyeceklerdir.

Cezaevinde olan adaylar başvurularını, cezaevlerinde kendileri için oluşturulan başvuru merkezlerinden yapacaklardır. Bu adaylara; sınava ilişkin gerekli belge, dokümanlar vb. cezaevinde oluşturulan başvuru merkezlerince temin edilecektir.

  İnternet ile bireyse l başvurular

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ADAY İŞLEMLERİ” alanından veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla buradaki açıklamalar doğrultusunda süresi içinde başvuru bilgilerini sisteme kaydedecek ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59’da sona erecektir.

DİKKAT: Başvuru bilgilerinin sisteme kaydedilebilmesi için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün yazıcıdan alınarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sistemde sağlık bilgisi bulunmayanların veya değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.

Merkezimize gönderilen raporlar, sınav esnasında engelli adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Adayların Merkezimize göndermiş oldukları raporları, yerleştirme ile kamu kurum ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz. Sınav esnasında engellerine yönelik uygun sınav koşullarının sağlanmasına ihtiyaç duymayan engelli adaylar sağlık kurulu raporlarını Merkezimize  göndermemelidir .

 

Yurt Dışından Başvurular/Askerlik Görevini Yapmakta Olan Adaylar

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru  hakkı  olmayan  adaylardan,  başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt  dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) bir başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar ile askerlik görevini yapmakta olduğu için bir başvuru merkezine gidemeyen adaylar, başvurularını aşağıdaki şekilde yapacaklardır. Posta yolu ile başvuru alınmayacaktır.

Bu adaylar (askerlik görevini yapmakta olanlar hariç), sınava Ankara-Çankaya veya İstanbul-2’de  (ALAN BİLGİSİ ve DHBT’de İstanbul-3’te) gireceklerdir.

 • Yurt dışından başvuru yapmak isteyen adaylar, ÖSYM Çağrı Merkezi’ni arayarak başvuru süresinin tamamında yurt dışında olacağını beyan edecekler ve sınava yurt dışından başvuracaklarını Çağrı Merkezi personeli ilgili adayın sınava yurt dışından başvuru yapacağını sisteme kaydedecektir. Askerlik görevini yapmakta olan adaylar, başvuru süresi içerisinde ÖSYM Çağrı Merkezi’ni arayarak sisteme kaydını sağlayacaktır.
 • Adaylar, C. Kimlik Numarası ve şifresiyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) giriş yaparak başvuru bilgilerini sisteme kaydedeceklerdir. ÖSYM aday internet erişim şifresi olmayanlar, ÖSYM Çağrı Merkezi’nden şifrelerini edineceklerdir.
 • Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün Türkiye saatiyle 59’a kadar (Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.) www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini TL olarak yatıracaklardır.
 • Adaylar, başvuru süresi içinde başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.
 • Fotoğraflı C. Kimlik Kartı olmayan veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar; fotoğraf alanını boş bırakacaklardır. Ayrıca adaylar, eğitim bilgileri alanında güncelleme/ekleme yapabileceklerdir (YÖKSİS’te eğitim bilgisi olanlar hariç).
 • maddede belirtilen adaylardan sınav ücretini yatırarak sınava başvuranlar, sınav tarihinden önceki son resmî iş günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Ankara Sınav Koordinatörlüğüne (Çetin Emeç Bulvarı 1290. Sokak No:2 Yukarı Öveçler-ANKARA), Ankara ÖSYM Bürosuna (Emniyet Mahallesi Bandırma Bulvarı No:2 Yenimahalle-ANKARA) veya İstanbul Üsküdar Sınav Koordinatörlüğüne aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen başvuru yaparak başvurularını tamamlayacaklar ve Sınava Giriş Belgelerini edinebileceklerdir. Bu belgelerden biri bile eksik olan adaylar, sınava başvuruları tamamlanmamış olacağından, Sınava Giriş Belgelerini edinemeyeceklerdir:
  1. Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış Aday Başvuru Kayıt Bilgisi
  2. Başvuru tarihinde yurt dışında bulunduğunu belirten resmî bir belge (pasaportun aslı ve pasaport giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfanın onaylı bir örneği)
  3. Diploma veya öğrenim  durumunu gösterir  resmî bir belgenin  onaylı  örneği (eğitim durumunda herhangi bir güncelleme/ekleme yapılmış ise)

Askerlik      görevini       yapmakta       olan      adayların       ise    aşağıdaki      belgeleri      yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

 1. Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış Aday Başvuru Kayıt Bilgisi
 2. Sınava giriş için geçerli kimlik belgesi ile birlikte askeri kimlik belgesi
 3. Birliğinden alınacak yazı

ç)       Diploma veya  öğrenim  durumunu gösterir  resmî bir belgenin  onaylı  örneği (eğitim durumunda herhangi bir güncelleme/ekleme yapılmış ise)

 • Yukarıda belirtilen belgeler, başvuru merkezi görevlisince kontrol Adayın, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde geçerli bir fotoğrafının bulunmaması durumunda fotoğrafı çekilecek; adayın eğitim bilgisi alanındaki beyanı,  eğitim bilgilerini  gösterir belge  doğrultusunda  başvuru merkezi görevlisi tarafından sistemde onaylanacaktır.
 • Yurt dışından başvuran adayların pasaportundaki giriş-çıkış tarihleri doğrultusunda yurt dışında olduğu süre sınavın başvuru süresinin tamamını kap samadığı tespit edilenlerin (başvuru yaparak sınav ücretini yatırmış olsalar bile) başvuruları kabul edilmeyecek, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir. Pasaportunda giriş-çıkış tarihi belirtilmeyenler için e-Devlet’ten alınan belgeler, belge doğrulama adresinden kontrol edilerek kabul Yurt dışından başvuru için sisteme kaydolan  adaylardan  yurt  dışında  olduğu  süre  sınavın  başvuru  süresinin  tamamını kapsamadığı tespit edilenlere Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyeceğinden bu durumdaki adayların sistemdeki yurt dışı kayıt bilgilerini ÖSYM’ye başvurarak sildirmeleri ve yurt içindeki bir başvuru merkezinden sınavın başvuru süresi içinde başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir.
 • Belgelerinde eksiklik/ tutarsızlık olan adaylar ile sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için yukarıda belirtilen işlemler yapılmayacak, bu durumdaki adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek ve sınava alınmayacaklardır. Bu adayların başvuru kayıt bilgileri de
 • Başvuru merkezi görevlisince adayın pasaportu incelemeden hemen sonra adaya geri verilecek, diğer belgeler teslim alınacaktır.
 • Başvuru süresi içinde yurt dışında bulunan adaylardan fotoğraflı C. Kimlik Kartı/sistemde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgisi bulunanlar, internet aracılığıyla bireysel başvuru yapacaklardır.

Yurt dışından başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, sistemde engel/sağlık bilgisi bulunmayanların veya bu bilgilerinde değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.

 ÖABT ve KPSS Alan Bilgisi Sınavlarına Başvuru İşlemleri

 

14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için (ÖABT için Eğitim Bilimleri Testi de dâhil) sınav ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayan adaylardan, 4 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak ÖABT’ye ve/veya 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak alan bilgisi oturumlarına başvurmak isteyenler, katılmak istedikleri oturumları başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden (https://ais.osym.gov.tr) seçecek ve sınav ücretini yatırarak ÖABT/alan bilgisi oturumları için başvurularını tamamlayacaklardır.

Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayanların başvuru bilgileri silinecek, adayların bina/salon atamaları yapılmayacaktır.

İsteyen adaylar alan bilgisi sınavları için başvuru işlemlerini, başvuru merkezlerinden başvuru hizmeti ücretini ödeyerek yapabileceklerdir.

DİKKAT: 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için (ÖABT için Eğitim Bilimleri Testi de dâhil) başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak gereken sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların, ÖABT/alan bilgisi oturumlarına başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

 

 • ADAY BAŞVURU FORMLARI

Aday Başvuru Formları; 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak oturumlar (Aday Başvuru Formu-1), 4 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak oturumlar (Aday Başvuru Formu-2) ile 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak alan bilgisi oturumları (Aday Başvuru Formu-3) için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Adaylar başvurmak istedikleri sınavlara/oturumlara bağlı olarak formları dolduracaklardır.

Formlar üzerindeki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir. Form, üzerindeki bilgiler başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için okunaklı bir şekilde doldurulmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın geçerli kimlik belgesinde yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılmalıdır.

6114 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca adaylara biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılabilecektir (Gerekli hallerde adayın parmak izi de alınabilecektir.). Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama uygulamaları için elde edilen veriler sınav hizmetlerinde kullanılmak üzere saklanabilecektir.

ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur.

Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygunluğundan tümüyle aday sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirten ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.

ADAY BAŞVURU FORMU-1

 • T.C. KİMLİK NUMARASI
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
 • T.C. Kimlik Numarası edinmiş olup, uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
 • T.C. Kimlik Numarası bulunmayan adaylar bu alana, T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) almış oldukları “9” ile başlayan, 11 rakamdan oluşan numarayı yazacaklardır. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS’ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılacaktır.
 • ADI
 • SOYADI
 • BABA ADI
 • ANNE ADI
 • DOĞUM TARİHİ
 • CİNSİYETİ
 • DOĞUM YERİ
 • NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
 • UYRUĞU

Bu alanda;

 1. T.C. uyruklular T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
 2. Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
 3. Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Mavi Kart sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) “Mavi Kartlı” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

ç) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular, “KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir. KKTC uyruklu adaylardan uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, “T.C.” seçeneğini; T.C. hariç uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular ise “KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

 1. Türk soylu yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

Birden fazla uyruğu olan adaylar, başvuru merkezine giderken bu alanda birden çok seçeneği işaretleyebileceklerdir ancak diğer uyruk bilgilerinin sisteme işlenebilmesi için değişikliğe esas belgelerini dilekçe ekinde Merkezimize göndermelidir. Uyruk bilgileri T.C. vatandaşı, Mavi Kartlı, 9 ile başlayan KKTC’li adaylar için sistem tarafından otomatik olarak işaretli olarak gelir ve aday veya başvuru merkezi görevlisi tarafından değiştirilemez. Adaylar uyruk bilgilerindeki değişiklik taleplerini doğrudan ÖSYM’ye iletmelidirler.

11.       ADRESİ

KKTC dâhil Türkiye dışında ikamet eden adaylar, bu alana ülke adı dâhil tüm adres bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.

    12.TELEFON NO

 1. E-POSTA ADRESİ

11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.

ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur.

 1. LİSANS EĞİTİM BİLGİSİ

Adaylar, mezun olacakları/oldukları üniversitenin adını ve kodunu Tablo-3’ten, lisans programının adını ve kodunu Tablo-4’ten bulacaklar ve ilgili alanlara yazacaklardır.

Adayların eğitim bilgileri üniversiteler tarafından elektronik ortamda Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) iletilmektedir. Yükseköğretim Bilgi Sistemindeki (YÖKSİS) bu bilgiler, başvuru ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS ile bütünleşmesi olan üniversitelerden mezun olan adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) “Eğitim Bilgilerim” bölümünde yer alan “Eğitim Bilgilerimi YÖKSİS’ten Güncelle” alanına tıklayarak güncel eğitim bilgilerinin ekrana gelmesini sağlayacaklardır. Güncellemeye rağmen eğitim bilgisi ekrana gelmeyen veya bilgilerinde hata olanlar, mezun oldukları/olacakları üniversitenin ilgili  birimlerine başvurarak bu bilgilerinin ekletilmesini/düzeltilmesini sağlayacaklardır. Bu kapsamdaki eğitim bilgileri ile ilgili olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerinde herhangi bir işlem yapılamayacaktır.

 YÖKSİS ile bütünleşmesi olmayan üniversitelerden mezun olanların (KKTC hariç yurt dışı, askeri okul mezunları) varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ndeki eğitim bilgileri başvuru ekranına yansıtılacaktır. Bu bilgilerinde eksiklik/yanlışlık olan adaylar başvuru esnasında bu bilgilerini Başvuru Merkezlerinde düzelttirebileceklerdir. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların, Başvuru Merkezine giderken mezuniyet belgesi/diploma veya öğrenim durumunu gösterir belgelerinin resmî onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları ve Aday Başvuru Formu ekinde başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir.

Not sistemi ile diploma notu/puanı alanlarına bilgi girişi zorunlu değildir. Adaylar, birden fazla lisans eğitim bilgisinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne kaydını sağlayabileceklerdir.

15.       2527 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜRK SOYLUYUM

Türk soylu yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunan Türk soylu adaylar bu alanı işaretleyeceklerdir. Bu alanı işaretleyen 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunan Türk soylu adayların, KPSS kapsamında tercih yapabilmeleri için tercih süreci başlamadan önce 2527 sayılı Kanun’un kapsamında olduklarına ilişkin belgelerini ilgili kurum/kurumlardan edinerek dilekçe ekinde Merkezimize göndermeleri gerekmektedir.

SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ

ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek olarak yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adaylar, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği sınav merkezini saptama yetkisi ÖSYM’ye aittir. Adayların sınava gireceği merkez belirlendikten sonra hiçbir surette aday talebine göre değişiklik yapılmaz ancak ÖSYM, gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezinde de sınava alabilir. Başvuran aday sayısının 1.000’in altında olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM Başkanlığı tarafından başvurular tamamlandıktan sonra karar verilir.

Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme talepleri ile ilgili olarak Merkezimizce işlem yapılmayacaktır.

ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar ve adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı adresinin bulunduğu sınav merkezine atayabilir. Yanlış beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabileceklerdir.

Lefkoşa sınav merkezini sadece, en az bir uyruğu KKTC olanlar veya ortaöğretimi veya lisans öğrenimi KKTC olanlar veya KKTC’de görevli T.C. kamu personeli (eş ve çocukları dâhil) tercih edebileceklerdir. KKTC’de görevli T.C. kamu personeli (eş ve çocukları dâhil) resmi görevli olduğunu gösterir belgeleriyle, ortaöğretimi KKTC olanlar ise ortaöğretiminin KKTC olduğunu gösterir belgeleriyle Lefkoşa ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünde yapacakları başvuruda Lefkoşa sınav merkezini tercih edebileceklerdir.

16.       SINAV MERKEZİ TERCİHİ 1

 1. SINAV MERKEZİ TERCİHİ 2

KPSS’nin GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR ile EĞİTİM BİLİMLERİ oturumlarının yapılacağı sınav merkezleri ve kodları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Adaylar, 1. Sınav Merkezi Tercihi alanına kendi adres ilini veya adres iline bağlı ilçe sınav merkezini,

 1. Sınav Merkezi Tercihi alanına ise sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazacaklardır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz.

Sınav merkezi tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar bu değişikliği başvuru süresi içinde (geç başvuru günleri ve 28-29 Mayıs 2024 tarihleri de dâhil) ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Bu süre bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamayacaktır.

 

18.       SINAVA DENKLİK PUANI İÇİN KATILMA DURUMU

Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, yurt dışından almış olduğu diplomasının denkliği için KPSS Eğitim Bilimleri sınavına katılması gereken adaylar bu alanı işaretleyeceklerdir. Bu amacı taşımayan adaylar, bu alanı boş bırakacaklardır.

Başvuru süresi içinde (geç başvuru günleri dâhil) bu bilgi alanında değişiklik yapılabilecektir. Başvuru süresi içinde bu bilgi alanında değişiklik yapmayan adaylar, 1-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında bu alanda işaretleme yapabileceklerdir. Bu süreden sonra değişiklik yapılamayacaktır. Bu alanda işaretleme yapan adaylara “Denklik” puanı hesaplanacak, bu alanda işaretleme yapmayan adaylara “Denklik” puanı hesaplanmayacaktır.

19.       MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTENİN BULUNDUĞU ÜLKE ADI

SINAVA DENKLİK PUANI İÇİN KATILMA DURUMU alanında işaretleme yapan adaylar bu alana, mezun oldukları üniversitenin bulunduğu ülkenin adını Tablo-5’ten bularak yazacaklardır.

20.    BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞMA DURUMU

Bir kamu kurumunda çalışanlar, aşağıdaki seçeneklerden kendilerine uygun olanı işaretleyeceklerdir. Diğer adaylar boş bırakacaklardır.

 • Bir kamu kurumunda memur olarak çalışıyorum.
 • Bir kamu kurumunda sözleşmeli kamu personeli olarak çalışıyorum.
 • Bir kamu kurumunda işçi olarak çalışıyorum.

Adaylar, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde bu bilgilerinde düzeltme/değişiklik yapabileceklerdir. Bu bilgilerde düzeltme/değişiklik yapılması amacıyla Merkezimize gönderilen dilekçelere/belgelere işlem yapılmayacaktır.

    21.       KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ AYDINLATMA METNİNİ OKUDUM

 1. KILAVUZ KOŞULLARINI OKUDUM, KABUL EDİYORUM
 2. ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK BİLGİSİ

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmayacağından bu kapsamda olan adaylar bu seçeneği işaretleyecekler; bu kapsamda olmayan adaylar, boş bırakacaklardır. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında bilgileri yer almayan adaylar, bu muafiyetten yararlanamayacaklardır.

Kapsam dâhilinde olan adayların, bu seçeneği işaretlemeleri ücret muafiyeti için yeterli değildir. Bu seçeneği işaretleyen adayların ayrıca aşağıda belirtilen işlemleri yapmış olmaları gerekmektedir:

 • ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nde hiçbir kaydı olmayan adaylar başvuru süresi içinde başvuru merkezine giderek başvuru merkezi görevlisi ile bu bilgilerinin sisteme girişini yapacaklardır. Öncelikle; “Aday İşlemleri” alanında “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgisi” seçilerek gelen ekranda adayın C. Kimlik Numarası yazılacaktır. Bu kapsamda ücret muafiyeti hakkı olan adayların Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) yer alan bilgileri ekrana yansıtılarak ÖSYM kayıtlarına alınmış olacaktır. Ücret muafiyetine ilişkin geçerlilik süresi de ekranda belirtilecektir. Ücret muafiyetine ilişkin belirtilen geçerlilik süresi bittiğinde bu işlemin tekrar yapılması gerekmektedir. Bu işlemler sınava başvuru işlemi yapılmadan önce yapılmış olmalıdır.
 • Yukarıda belirtilen işlemler yapıldıktan sonra adayın sınava başvuru işlemi yapılacaktır. Başvuru ekranında “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgisi” başlığı altında aynı SGK bilgisi yer alacaktır. Söz konusu şehit/gazi yakınlık bilgisi, ekranda belirtilen geçerlilik süresi içinde ücret muafiyetinde geçerli olacaktır.
 • Başvuru ekranında ““ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK BİLGİSİ” seçeneği işaretlenecektir.
 • ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nde kaydı olan adaylardan Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyenler, başvuru için başvuru merkezine gitmeden önce; C. Kimlik Numarası ve şifresiyle, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yaparak, “PROFİLİM” alanında yer alan “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim” sayfasında bulunan “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi SGK’dan Güncelle” butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine kaydını sağlayabileceklerdir.
 • Sınava internet üzerinden bireysel başvuru hakkı olan adaylar da sınava başvurularını yapmadan önce yukarıda belirtildiği şekilde “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim” sayfasında bulunan “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi SGK’dan Güncelle” butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine kaydını sağlayabileceklerdir.
 • ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş için aday erişim şifresi olmayan adaylar, Şehit/Gazi yakınlık bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini başvuru merkezlerinden de sağlayabileceklerdir.
 • Aday Başvuru Formu’nda “ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK BİLGİSİ” seçeneğini işaretleyen ancak ÖSYM kayıtlarına alınmış Şehit/Gazi Yakınlık Bilgisi bulunmayan adayların, sınava başvuru ekranında bu seçeneği işaretlemeleri sistem tarafından

Ücret muafiyeti için geçerlilik süresi sona eren adayların ücret muafiyetinden yararlanabilmeleri için yeniden Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim” sayfasında bulunan “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi SGK’dan Güncelle” butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine kaydını sağlamaları gerekmektedir. ÖSYM, ücret muafiyeti için geçerlilik süresini yeniden belirleme hakkını saklı tutar.

ÖSYM Aday  İşlemleri Sistemi’nde, “PROFİLİM” alanında şehit/gazi yakınlık bilgisi bulunmayan adayların, sınav/başvuru ücretini yatırmaları gerekmektedir. ÖSYM sisteminde şehit/gazi yakınlık bilgisi bulunmayan adaylardan sınav/başvuru ücretini yatırmayanların sınava başvurusu iptal edilir.

24.       OTURUM BİLGİLERİ

Bu alanda adaylar, katılmak istedikleri oturumları işaretleyeceklerdir. Tüm adaylar, KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini cevaplamak zorundadırlar.

Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, ayrıca Eğitim Bilimleri sınavına ve alanlarına bağlı olarak da ÖABT’ye katılacaklardır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunları, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katılmak zorundadır.

Adayların, sınavın hangi oturumuna gireceklerine karar vermeden önce bu kılavuzu dikkatle incelemeleri ve sınavın  hangi oturumuna  girmelerinin  gerekli olduğunu belirlemeleri yararlarına olacaktır.

Başvuru işlemini gerçekleştiren adaylar, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içerisinde bu bilgilerinde değişiklik yapabileceklerdir. Sınav ücreti yatırıldıktan sonra yine başvuru süresi içerisinde bu bilgilerde değişiklik yapılabilecektir. Sınav ücreti yatırıldıktan sonra yapılacak oturum eklemelerinde gerekli olan sınav ücreti süresi içinde yatırılmalıdır. Aksi durumda adayın son yaptığı güncelleme işlemine göre Başvuru Kayıt Bilgisinde ödenmedi olarak görülen oturum iptal edilecektir. Bu bilgilerde düzeltme/değişiklik yapılması amacıyla Merkezimize gönderilen dilekçelere/belgelere işlem yapılmaz.

 GEÇ BAŞVURU GÜNLERİNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ

3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumuna başvuran ancak KPSS’nin diğer oturumlarına girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru günlerinde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.

3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında girmek istediği oturumları seçerek sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremezler.

25.       İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ

 1. ADAYIN İMZASI

 

 

ADAY BAŞVURU FORMU-2 (ÖABT)

 1. T.C. KİMLİK NUMARASI
 2. ADI
 3. SOYADI
 4. BABA ADI
 5. ANNE ADI
 6. DOĞUM TARİHİ
 7. CİNSİYETİ
 8. DOĞUM YERİ
 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
 10. UYRUĞU
 11. ADRESİ
 12. TELEFON NO
 13. E-POSTA ADRESİ

ÖABT SINAV ALANLARI

ÖABT’ye katılacak adaylar, bu alanlarda sınava katılacakları alanı ve kodunu yazacaklardır. Bilgi alanında işaretlemiş olduğu ÖABT alanını başka bir ÖABT alanı ile değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde (geç başvuru günleri, 28-29 Mayıs 2024 ve 12-23 Haziran 2024 tarihleri de dâhil) ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamayacaktır.

MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 9 sayılı “Öğretmenlik Alanları Atama ve Ders Okutma Esasları” doğrultusunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarının ikisinde de sınava girme hakkı bulunan adaylar başvuru formunun 14. ve 15. bilgi alanlarında ilgili  iki seçeneği de işaretleyebileceklerdir. Bu adaylar hariç bu alanlarda sadece tek bir ÖABT alanı işaretlenebilecektir.

14.       ÖABT SINAV ALANI-1 ADI VE KODU

 • Türkçe
 • İlköğretim Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Sosyal Bilgiler
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Tarih
 • Coğrafya
 • Matematik (Lise)
 • Fizik
 • Kimya/Kimya Teknolojisi
 • Biyoloji
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • İngilizce
 • Rehberlik
 • Sınıf Öğretmenliği
 • Okul Öncesi
 • Beden Eğitimi
 1. ÖABT SINAV ALANI-2 (İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri)

MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 9 sayılı “Öğretmenlik Alanları Atama ve Ders Okutma Esasları” doğrultusunda İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanında sınava girme hakkı bulunan adaylar bu seçeneği işaretleyebileceklerdir.

16-17.       ÖABT SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ

ÖABT sınav merkezleri listesi tabloda yer almaktadır.

ÖABT’ye katılacak adaylar bu alanları işaretleyeceklerdir. Adaylar, 1. Sınav Merkezi Tercihi alanına kendi adres ilini veya adres iline bağlı ilçe sınav merkezini yazacaklar; 2. Sınav Merkezi Tercihi alanına ise sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazacaklardır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz.

Sınav merkezi tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde (geç başvuru günleri, 28-29 Mayıs 2024 ve 12-23 Haziran 2024 tarihleri de dâhil) ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamayacaktır.

 

 1. ÖABT OTURUM BİLGİLERİ

Bu alanda adaylar, katılmak istedikleri oturumları işaretleyeceklerdir. Başvuru işlemini gerçekleştiren adaylar, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içerisinde bu bilgilerinde değişiklik yapabileceklerdir. Sınav ücreti yatırıldıktan sonra yine başvuru süresi içerisinde bu bilgilerde değişiklik yapılabilecektir. Sınav ücreti yatırıldıktan sonra yapılacak oturum eklemelerinde gerekli olan sınav ücreti süresi içinde yatırılmalıdır. Aksi durumda adayın son yaptığı güncelleme işlemine göre Başvuru Kayıt Bilgisinde ödenmedi olarak görülen oturum iptal edilecektir. Bu bilgilerde düzeltme/değişiklik yapılması amacıyla Merkezimize gönderilen dilekçelere/belgelere işlem yapılmayacaktır. 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumuna başvuran ancak ÖABT oturumlarına başvurmayan adaylar, geç başvuru günlerinde de bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.

   20. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ

 1. ADAYIN İMZASI

ADAY BAŞVURU FORMU-3 (KPSS ALAN BİLGİSİ)

 1. T.C. KİMLİK NUMARASI
 2. ADI
 3. SOYADI
 4. BABA ADI
 5. ANNE ADI
 6. DOĞUM TARİHİ
 7. CİNSİYETİ
 8. DOĞUM YERİ
 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
 10. UYRUĞU
 11. ADRESİ
 12. TELEFON NO
 13. E-POSTA ADRESİ

14-15.  KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ

20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak KPSS ALAN BİLGİSİ sınavlarına katılacak adaylar bu alanları işaretleyeceklerdir. KPSS ALAN BİLGİSİ sınavları için sınav merkezleri aşağıda yer almaktadır:

010          ADANA

030          AFYONKARAHİSAR

 • ANKARA/ÇANKAYA
 • ANKARA-KEÇİÖREN

067          ANKARA-YENİMAHALLE

070          ANTALYA

100          BALIKESİR

160          BURSA

170          ÇANAKKALE

190          ÇORUM

200          DENİZLİ

210          DİYARBAKIR

250          ERZURUM

260          ESKİŞEHİR

270          GAZİANTEP

310          HATAY

341          İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

 • İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
 • İSTANBUL-4 (BEYAZIT/BAKIRKÖY/BAHÇELİEVLER/ZEYTİNBURNU/FATİH)
 • İSTANBUL-5 (AVCILAR/ESENYURT/BEYLİKDÜZÜ/KÜÇÜKÇEKMECE)

352          İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

360          KARS

380          KAYSERİ

410          KOCAELİ

420          KONYA

440          MALATYA

520          ORDU

550          SAMSUN

580          SİVAS

630          ŞANLIURFA

590          TEKİRDAĞ

610          TRABZON

650          VAN

670          ZONGULDAK

720          BATMAN

Adres ilinde sınav yapılan adaylar, 1. Sınav Merkezi Tercihi alanına kendi adres ilini yazacaklar, 2. Sınav Merkezi Tercihi alanına ise sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazacaklardır. Adres ilinde sınav yapılmayan adaylar, bu alanlara sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerini yazacaklardır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz.

Sınav merkezi tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde (geç başvuru günleri ve 28-29 Mayıs 2024 tarihleri de dâhil dâhil) ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamayacaktır.

16.       ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK BİLGİLERİ

 1. KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI OTURUM BİLGİLERİ

Adayların 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak sınavlara girmeleri isteğe bağlıdır. Bu alanda adaylar, katılmak istedikleri oturumları işaretleyeceklerdir. Başvuru işlemini gerçekleştiren adaylar, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içerisinde bu bilgilerinde değişiklik yapabileceklerdir. Sınav ücreti yatırıldıktan sonra yine başvuru süresi içerisinde bu bilgilerde değişiklik yapılabilecektir. Sınav ücreti yatırıldıktan sonra yapılacak oturum eklemelerinde gerekli olan sınav ücreti süresi içinde yatırılmalıdır. Aksi durumda adayın son yaptığı güncelleme işlemine göre Başvuru  Kayıt Bilgisinde “ödenmedi” olarak görülen oturum iptal edilecektir. Bu bilgilerde düzeltme/değişiklik yapılması amacıyla Merkezimize gönderilen dilekçelere/belgelere işlem yapılmayacaktır. 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumuna başvuran ancak KPSS’nin alan bilgisi oturumlarına başvurmayan adaylar, geç başvuru günlerinde de bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.

18.       İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ

 1. ADAYIN İMZASI

3.     S I N A V

 • SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler  uygulanacaktır. Sınavda uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgilerde Tablo-1’de verilmiştir.

Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevap kâğıdı yerine soru  kitapçığına yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.

ÖABT’de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacaktır.

Sınavda Uygulanacak TestlerSoru SayısıSınav Süresi
Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60)120130 dakika
Eğitim Bilimleri80100 dakika
İşletme4050 dakika
Muhasebe4050 dakika
İstatistik4060 dakika
Hukuk4050 dakika
Kamu Yönetimi4050 dakika
İktisat4050 dakika
Maliye4050 dakika
Uluslararası İlişkiler4050 dakika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri4050 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

·         İlköğretim Matematik

·         Fen Bilimleri

·         Matematik (Lise)

·         Fizik

·         Kimya/Kimya Teknolojisi (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

75150 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

·         Türkçe

·         Sosyal Bilgiler

·         Türk Dili ve Edebiyatı

·         Tarih

·         Coğrafya

·         Biyoloji

·         Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

·         Rehberlik

·         Beden Eğitimi

·         Okul Öncesi

·         İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

75120 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

·         İngilizce

·         Sınıf Öğretmenliği

(Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30))

75120 dakika
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) (DHBT-1 (20), DHBT-2 (20))4060 dakika

“20-21 Temmuz 2024” tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları oturumlarında, adaylar başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacaklardır.

20 Temmuz 2024 tarihinde Sabah Oturumuna katılacak adaylar, saat 10.15’te sınava başlayacaklardır. Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak Kamu Yönetimi Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra Kamu Yönetimi Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve Uluslararası İlişkiler Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra Uluslararası İlişkiler Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.

 • Temmuz 2024 tarihinde Öğleden Sonra Oturumuna katılacak adaylar, saat 45’te sınava başlayacaklardır. Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak Hukuk Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra Hukuk Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve İktisat Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra İktisat Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak Maliye Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.
 • Temmuz 2024 tarihinde Sabah Oturumuna katılacak adaylar, saat 15’te sınava başlayacaklardır. Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak İşletme Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra İşletme Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve Muhasebe Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra Muhasebe Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak İstatistik Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.

20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak alan bilgisi oturumlarının her birinde her test için ayrı bir soru kitapçığı, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. Adaylar kendilerine verilen her soru kitapçığının “soru kitapçık numarasını” cevap kâğıdının ilgili alanına kodlayacaktır. Her test için tanınan cevaplama süresi, ilgili testin soru kitapçığı dağıtılıp salon başkanının “Sınav başlamıştır.” dediği andan itibaren hesaplanacaktır. Bir test için tanınan süre bittiğinde ilgili teste ait soru kitapçıkları toplanacak bir sonraki teste ait soru kitapçıkları adaylara dağıtılacaktır. Bu sınav evrakı toplama ve dağıtım işlemleri sırasında adayların sınav salonundan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan çıkan aday tekrar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.

3.2   SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a)     2024-KPSS/ÖABT/ALAN BİLGİSİ/DHBT SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin dökümünü yazıcıdan edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

DİKKAT: Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

 

 1. FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI VEYA FOTOĞRAFLI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ FOTOĞRAFLI PASAPORTUN ASLI:

Adayların sınava girebilmeleri için KPSS’nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile birlikte fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını da yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport dışında;

 • Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kart’ın aslı veya Mavi Kart’ın edinme sürecinde verilen ve yeni kimlik kartı teslim alınıncaya kadar geçerli “Geçici Kimlik Belgesi”,
 • Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nın aslı,
 • C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodluGeçici Kimlik Belgesi,

sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.).

Bunların dışında;

 • sürücü belgesi,
 • meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

 Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.

Nüfus cüzdanında/T.C. Kimlik  Kartı’nda/K.K.T.C. Kimlik Kartı’nda/Pasaportta/Pembe/Mavi Kartta/Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında/T.C. Kimlik Kartı’nda/K.K.T.C. Kimlik Kartı’nda/Pasaportta/Pembe/Mavi Kartta/Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.

 

2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski Nüfus Cüzdanları yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nı edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nı edinmeleri gerekmektedir.

Sınav binalarına girişte güvenlik ve sınav görevlilerince yapılan kimlik kontrolleri ve karşılaştırmalarda, nüfus cüzdanındaki yıpranma, güncel olmayan fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya mühür eksikliği gibi nedenlerle oluşan tereddütlerin önüne geçmek, mağduriyetleri önlemek ve kimlik kartı kontrollerinin hızlı, güvenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için adayların öncelikle eski Nüfus Cüzdanlarını, Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile değiştirmeleri ve sınava fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nın aslı ile gelmeleri önerilmektedir.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

3.3      SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

 • Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
 • Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
 • Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
 • Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
 • Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek gıda/tüketim maddeleriyle,
 • Kutu/şişe içerisinde ilaçla

gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).

Denetimli serbestlik tedbiri altında olup elektronik cihazlar ile takibi yapılanlar, üstlerindeki cihazlar ile sınav binalarına alınmaz. Bu durumdaki adayların üstlerinde taşıması gereken cihazların sınav öncesinde sökülüp teslim alınma işlemleri, yükümlünün takibini yapan DSM tarafından yerine getirilir.

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne ve 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların  ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uymak zorundadır.

3.4      SINAVIN UYGULANMASI

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

DİKKAT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

Adaylar, sınav salonuna sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgeleri ile sınava giriş için geçerli olan kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli olan kimlik kartını sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler adayların kimlik kontrollerini yaptıktan sonra Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.

Adayların sınavda, kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendilerine ait cevap kâğıdını kullanmaları gerekmektedir. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra ilgili oturuma ait soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen kitapçıklarda yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra kitapçığın kapağı üzerindeki adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ile salon/sıra no. bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdında “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı hem soru kitapçığında hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumludur. Bu işlemler tamamlanınca salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır.

Sınava giren adayların, kendilerine verilen soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını kontrol edip kendi durumlarına ve Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmaları aksi takdirde salon başkanını bilgilendirmeleri zorunludur. Gerekli incelemeyi yapmadan sınav evrakını kabul eden ve sınava devam eden adayların, sınav evrakının yanlışlığından oluşacak sorunların tüm sorumluluğu kendilerine aittir.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunun ilk 100 dakikası ve son 15 dakikası içinde, KPSS Eğitim Bilimleri oturumunun ilk 75 dakikası ve son 15 dakikası içinde,

ÖABT’de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde,

KPSS Alan Bilgisi oturumlarında ve DHBT’de sınav süresince

sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabileceklerdir.

İlgili oturum için verilen cevaplama süresinin bitiminde soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları salon görevlileri tarafından adaylardan toplanacak ve koruma altına alınarak hemen paketlenecektir. Paketler hiçbir biçimde açılmayacaktır.

DİKKAT: 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak sabah ve öğleden sonra oturumlarında (Alan Bilgisi) birden fazla testin uygulanacağı salonlarda, testler arasında yapılan soru kitapçığı dağıtma/toplama işlemleri esnasında nedeni ne olursa olsun adayların sınav salonuna girmelerine/sınav salonundan çıkmalarına izin verilmeyecektir. Sınav salonundan çıkan bir aday yeniden sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.

 SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 Sınav süresince adayların;

 • Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
 • Salondaki görevlilere soru sormaları,
 • Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları,
 • Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
 • Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları
 • Birbirlerinden kalem, silgi şeyler alıp vermeleri,
 • Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
 • Sınav süresi bittiği hâlde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,
 • Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları

yasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabileceklerdir. Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Her oturumunun sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan veya Sınava Giriş Belgesini teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde sınav kurallarının ihlal edilip edilmediğinin tespitinde delil olarak kullanılacaktır. Sınav görevlileri tarafından tutanakta belirtilmemiş olsa da kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde kural ihlali yaptığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

ÖSYM Temsilcileri sınav sırasında sınav salonlarını denetleyebilecek, gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini yapabileceklerdir.

3.6      SINAVDA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI

Sınavın her oturumunda adayların başvuru bilgilerine uygun olarak bir veya birden fazla soru kitapçığı ve cevap kâğıdı kullanılacak, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşeti içinde rastgele dağıtılacaktır.

Her soru kitapçığının “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.

 CEVAP K ÂĞIDI NASIL DOLDURULACAKTIR?

Sınav Evrakının Uygunluğunun Kontrol Edilmesi ve Cevap Kâğıdının Doldurulması: Her aday sınavda, başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacaktır. Cevap kâğıdında adayın adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır. Aday, verilen cevap kâğıdının kendisine ait olup olmadığını, sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekten aday kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş Belgesindeki bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kâğıdında kendisine ait olmayan bilgiler verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.

Daha sonra tüm adaylar kendilerine verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana yazıp kodlayacak, numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan ilgili alanda da onaylayacaklardır. Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kâğıtlarının değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir.

Her aday sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgisinin bulunduğu (kendisine ait) cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. Kendisine ait cevap kâğıdını kullanmayan, başka bir adaya ait cevap kâğıdında işaretleme yapan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular, çoktan seçmeli sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnız biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Sınavda adaylar, cevaplarını cevapladıkları testlerle ilgili alana işaretlemelidir. Cevaplar işaretlenirken yuvarlak alanın dışına taşırılmadan tam olarak karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap i şar etle nmediğinde bu işaret çok iyi silinmiş olmalıdır.

3.7      ADAYLARIN SINAVDA TESLİM EDECEKLERİ BELGE VE EVRAK

Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ve cevap kâğıdı salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdını almadığında ilgili aday, derhâl gerekli uyarıda bulunarak soru kitapçığı ve cevap kâğıdının teslim alınmasını sağlamalıdır. Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salondaki görevlilere teslim edecekler, kesinlikle sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Sınav süresinin bitmesi nedeniyle salon sınav görevlilerinin soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını masa/sıra üzerinde bırakmalarını söylemeleri hâlinde ise adaylar, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları salon sınav görevlileri tarafından teslim alınıncaya kadar sınav salonundan ayrılmamalıdır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve ÖSYM’ye ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur. Sınava Giriş Belgesi ise sınav başlamadan önce sınav görevlileri tarafından toplanacaktır.

ÖSYM’de her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Sınava Giriş Belgesinin, soru kitapçığı ve cevap kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. Sınava Giriş Belgesi, soru kitapçığı veya cevap kâğıdı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, cevap kâğıtları ile soru kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler.

3.8      SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

 • Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,
 • Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
 • Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
 • Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
 • Cevap kâğıdına C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
 • Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
 • Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
 • Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
 • Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
 • Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir  kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlilerinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır.

Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan sınav görevlilerinin adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.

Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılır. 6114 sayılı Kanun’da yer alan ceza hükümleri aşağıda belirtilmiştir:

“Ceza hükümleri

MADDE 10 – (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden başlamak üzere, görevlendirilen kişiler, başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre ifa ettiği görev bakımından, kamu görevlisi sayılır.

 • Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bilgileri ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda; a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden, b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan, c) Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya Kopya çektirilmesine imkân sağlayan, (1) kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu oturumlardan oluşan sınavı iptal Bu aday ve başkasının yerine sınava giren kişi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki veya yasaklılık süresi içinde girmiş olduğu Başkanlıkça yapılan bir sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır.
 • Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
 • Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar verilen adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla, sınava giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir.
 • Bu Kanun hükümlerine göre kamu görevlisi sayılan kişiler hakkında, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, soruşturma izni kararı vermeye ÖSYM Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında ise Yükseköğretim Genel Kurulu
 • 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan görevlilerin kimlik bilgilerini, deneme sorularını veya sınavın devam ettiği süre içinde sınavlarda sorulan soruları aynen veya değiştirerek herhangi bir ortamda paylaşan, ifşa eden, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan veya işleyenler hakkında beşbin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Fiilin tekerrürü hâlinde ceza her defasında bir kat artırımlı olarak uygulanır. İdari para cezası, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan yükümlülükleri ve bu Kanunun 10 uncu maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanmasını ortadan kaldırmaz. İdari para cezalarına ilişkin karar Yönetim Kurulu tarafından İdari para cezalarına karşı açılacak davalarda yetkili mahkeme Başkanlık merkezinin bulunduğu yerdeki idare mahkemeleridir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.

 

 

3.9      SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER

Sınav görevlilerince salon tutanağı veya raporla ÖSYM’ye sınav kurallarına uymadığı bildirilen, yapılan istatistiksel kopya analizlerinde ikili veya toplu olarak kopya çektikleri, birbirlerinden yararlandıkları tespit edilen adayların sınav sonuçları iptal edilir. Kopya çekenler ve kopya işlemlerinde aracılık yapanlar varsa bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur, 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Adayların, bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel kopya analizleri sonucunda sınavının iptal edilmemesi için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur.

Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye çalışan, kopya veren veya kopya verilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri salon tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları iptal edilecektir. Ayrıca, kamera görüntülerinden bu fiilleri işlediği tespit edilenlerin de sınavları iptal edilecektir. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk tümüyle adaylara aittir.

3.10   DEĞERLENDİRME

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2024 yılında 2024-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2024 e-YDS sonucu) kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo- 2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

KPSS Puanı = 70 +

Kısaltmalar

30 [ 2 (ASP – X ) – S][2 ( B – X )] – S

KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı ASP  : Ağırlıklı standart puan

X        : ASP dağılımının ortalaması

S        : ASP dağılımının standart sapması B   : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.

3.11      SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

4.       DİĞER BİLGİLER

4.1      İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ

Başvuru işlemi sonrası Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan veya bir başvuru merkezinde sınav başvurusu esnasında internet erişim şifresi talebinde bulunan adaylara ücretsiz olarak geçici şifre verilmektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tümüyle adaya aittir. Şifre ile adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr internet adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, Sınava Giriş Belgesi edinme, sınav ve yerleştirme sonuçlarını öğrenme vb. işlemlerini yapabilirler. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle başka hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. İnternet erişim şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet  adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri, burada kendilerine  sorulan soruları  doğru  cevaplandırmaları  (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine, sınava giriş için geçerli kimlik belgeleriyle birlikte şahsen başvurarak, ücret karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

Cezaevinde olması nedeniyle bu merkezlere gidemeyecek olan adaylara, bulundukları cezaevi müdürlükleri tarafından şifre verilebilecektir. Zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğu için şahsen bu merkezlere gidemeyecek olan adaylara ise askeri birlik komutanlarının resmî yazı ile ÖSYM’ye müracaat etmesi hâlinde, adayın ismine düzenlenmiş kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir.

Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.

4.2      KİMLİK/İLETİŞİM/EĞİTİM/ENGEL/DİĞER BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR

Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgilerinde (kimlik bilgilerinin “uyruğu” alanında değişiklik olanlar hariç), sınava ilişkin bilgilerinde ya da iletişim bilgilerinde değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde bulunan açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapmak istedikleri değişikliği kendileri yapacaklardır. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler ancak ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlere kadar yapılabilecektir.

Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan adaylar, bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) yaptırmalıdırlar. Bu değişiklikler, ancak MERNİS’te yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecektir. Bu bilgiler, sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde bu sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) kimlik bilgisi olmayan adayların ise kimlik bilgilerinde değişikliği başvuru süresi içinde Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

Kimlik Bilgilerinin “UYRUĞU” Alanında Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra uyruğu ile ilgili değişiklik  yapmak  isteyen adaylardan  MERNİS’te uyruk  bilgisi bulunanlar,  bu değişikliği  önce  MERNİS’te

yaptıracaklardır. Bu değişiklikler, ancak MERNİS’te yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecektir. MERNİS’te uyruk bilgisi bulunmayan adaylar ise bu değişikliği, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekine ilgili resmî belgeyi ekleyerek Merkezimize başvuracaklardır. Uyruk/T.C. Kimlik Numarası değişen adaylar, cevap kâğıtlarına Sınava Giriş Belgelerinde yer alan T.C. Kimlik Numarasını kodlamak zorundadır.

Eğitim Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adaylardan (KKTC hariç yurt dışı, askeri okul), ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayan veya eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerince başvuru aşamasında değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. Merkezimize gönderilen değişiklik talepleri, mezuniyet/öğrenim durumu belgelerine işlem yapılmayacaktır.

Fotoğraf değişikliği: Bir başvuru merkezinden çekilerek ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne aktarılan fotoğrafını değiştirmek isteyen adaylardan fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan adaylar sınava başvurusunu tamamlandıktan sonra;

 • Genel Amaçlı Dilekçe örneği,
 • Son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafın arkasına C. Kimlik Numarası yazılmalıdır.),
 • Fotoğrafını değiştirme talebinin nedenini belirten varsa belge ile

sınava başvuru süresince ve sınava geç başvuru süresi tamamlandıktan sonraki ilk 5 gün içinde (Geç Başvuru Günlerinde sınava başvuran adaylar için geç başvuru günleri tamamlandıktan sonraki ilk 2 gün içinde) ÖSYM SHDB’ye başvuruda bulunacaklardır (Süre hesabında ÖSYM evrak kaydı esas alınır. Süre tamamlandıktan sonra ÖSYM’ye ulaşan belgelerle ilgili işlem yapılmaz.). Adayın talebi, ÖSYM tarafından uygun görüldüğü takdirde fotoğraf değişikliği, ÖSYM tarafından adaya sms ile bildirilen tarihler arasında ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden   gerçekleştirilecektir.

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nı henüz edinmemiş adaylar, Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nı edindikleri takdirde sistemdeki fotoğraflarını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine gitmeksizin sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ndaki fotoğraflarıyla kendileri güncelleyebileceklerdir.

Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı bulunan adayların, başvuruda kullanılan kimlik kartı fotoğrafı Başkanlığımızca değiştirilemez. Bu durumdaki adaylar; T.C. Kimlik Kartı’ndaki fotoğraflarını güncellemeleri durumunda başvuruda kullandığı sistem üzerindeki fotoğrafını, sınava başvuru süresince ve sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonraki ilk 5 gün içinde (Geç Başvuru Günlerinde sınava başvuran adaylar için geç başvuru günleri tamamlandıktan sonraki ilk 2 gün içinde) kendileri sistemde güncelleyebileceklerdir.

Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra sınava ilişkin bilgilerinde, değişiklik/düzeltme olan adaylar, bu bilgilerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri değiştirebileceklerdir. Bu bilgiler, sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde bu sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.

Engel/Sağlık Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Başvuru süresi içinde engelli olmayan ancak başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumu oluşan adaylar bu durumlarını, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekinde sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar “ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent/ANKARA” adresine ulaştırılmalıdırlar. Bu adaylardan sağlık kurulu raporları kabul edilenler, “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır. Çarşamba gününden sonra sağlık/engel sorunu oluşan adaylardan “Engelli Salonunda” sınava alınması gerekenlerin, ÖSYM’ye ulaşan sağlık kurulu raporları, ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilecektir.

Sağlık sorunu oluşan adaylardan okuyucu/işaretleyici veya işaretleyici isteğinde bulunmayan ve yardıma ihtiyacı olmaksızın sınav salonuna gidebilecek durumda olan adaylar ise sınav binası girişinde güvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle dikkatlice kontrol edilmek kaydıyla Sınava Giriş Belgesinde belirtilmeyen ilaç (tane ile), sargı bezi, koltuk değneği, atel, yürüteç, baston, boyunluk, korse, oturma simidi, alçı, bandaj, dizlik, göz damlası, astım ilacı/pompası/sprey ile Sınava Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda sınava girebileceklerdir.

Sınava başvuru aşamasında engelli/sağlık sorunu olup sağlık kurulu raporunu da başvuru süresi içinde Merkezimize ulaştıran adayların bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandıktan sonra aynı engeline ilişkin yeniden gönderilen raporları (ek raporları) işleme alınmaz.

 

 Sınav a İli şkin B ilgile ri’ni değiştirme k ist e yen ada yl ar

Adaylar, başvuru işlemini tamamladıktan sonra sınav merkezi tercihlerini veya sınavda katılacakları oturumları, ÖABT’ye katılıp katılmayacaklarını vb. bilgilerini, sınava başvuru süresi içinde ve kılavuzda belirtilen diğer

sürelerde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden değiştirebileceklerdir. Sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılmaz. Başvuruda belirttiği oturumlara ekleme yapmak isteyen adayların, ekleme yapmak istediği her oturum için gereken ücreti, s ınav ücretinin ödene c eği   tarihlerde ÖSYM hesabına yatırmaları gerekmektedir.

İletişim Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: İletişim bilgilerinde değişiklik/düzeltme olan adaylar, bu bilgilerini

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri değiştirebileceklerdir.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler ancak ÖSYM tarafından belirlenecek tarihe kadar yapılabilecektir.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde ilgili sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.

Adayların, e-Devlet kapısı üzerinden, e-Devlet şifreleri ile edindikleri nüfus kayıt örnekleri ile yerleşim yeri ve diğer adres belgeleri, sorgulaması ve doğrulaması https://www.turkiye.gov.tr/nufus-ve-vatandaslik-isleri-genel-  mudurlugu” adresinden yapıldıktan sonra kabul edilecektir.

Sınava başvurusunu tamamlayan adaylardan sınava başvurusunu iptal ettirmek isteyenler bu taleplerini, 24 Mayıs 2024 tarihine kadar Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra gelen dilekçeler ile üzerinde adayın

T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçelere işlem yapılmayacaktır. Adayın talebi, ÖSYM tarafından uygun görüldüğü takdirde adayın sınav başvurusu iptal edilecektir. Sınav başvurusu iptal edilen adayların sınav ücreti iade edilmeyecek/devredilmeyecektir.

4.3      ÖSYM İLE YAZIŞMALAR

Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak evrak referans numarası bulunmalıdır. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri kesinlikle işleme alınmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, ÖSYM tarafından sonuçların elektronik ortamda açıklanmasından sonraki ilk 10 gün içerisinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren ilk 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanılarak yapılmalıdır. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz. Adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir (Sınav ücretleri bu hesaba kesinlikle yatırılmamalıdır.). ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanan Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri duyurusunda ücretler belirtilmektedir.

Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

6114 sayılı Kanun gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. Soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve diğer sınav evrakının imajlarının güvenli bir elektronik ortama aynen aktarılması hâlinde bu süreler beklenmeksizin bunlar imha işlemine tabi tutulabilir. Bu suretle elektronik ortama aktarılan belgeler tüm iş ve işlemlerde geçerli olmak üzere sınav evrakının aslı hükmündedir.

ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez ancak “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdının görüntüsünü ÖSYM’de (Ankara’da), her oturum ayrı ayrı olmak üzere ücreti karşılığı, 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen imha süresi sona ermeden inceleyebileceklerdir.

Sınav/yerleştirmelerle ilgili ihtilafların çözümünde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

4.4      ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER

Adaylar; kılavuz bilgilerine, sınavlar ve başvurular ile ilgili duyurulara ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişeceklerdir. Ayrıca, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr,  https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine giriş yapabileceklerdir.

Adayların, ÖSYM’nin bu internet adreslerinde yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:

 1. Bireysel başvuru hakkı olan adaylar için internet aracılığıyla bireysel başvuru yapma
 2. Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme
 3. ÖSYM’nin  belirleyeceği   tarihlerde,   sınava   ilişkin   bilgiler   ile   kimlik   ve   iletişim   bilgilerini değiştirme/güncelleme

ç)  Eğitim  bilgilerini  ve  diploma  notu/puanı  bilgilerini  öğrenme,  varsa  engel  durumu  bilgilerini görüntüleme/inceleme

 1. Sınava Giriş Belgesi edinme
 2. Sınav/yerleştirme sonuç bilgilerini öğrenme
 3. Tercih yapma
 4. Cevap kâğıdını görüntüleme

ğ)  Evrak referans numarası alma ve şifresini değiştirme

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde ilgili sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.

4.5      ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE

SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI

Engelli/sağlık sorunu olan adayların “Engelli Salonlarında” sınava alınabilmeleri için;

1)Engelli  Sağlık  Kurulu  Raporu  /  Sağlık  Kurulu  Raporu  /Çocuklar  İçin  Özel
 Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) onaylı bir örneğini 
2)Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu (doldurulmuş olarak) 
3)Sağlık/engel durumlarını belirten dilekçelerini 
4)Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini 

başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Bir üniversite veya devlet hastanesinden  alınmayan raporlar kabul edilmez.

 

Başvurularını bir başvuru merkezinden yapacak engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde hiçbir engel bilgisi bulunmayanların yukarıda belirtilen belgeleri başvuru merkezine giderken yanlarında bulundurmaları ve bu bilgilerin sisteme kaydını sağlamaları gerekmektedir. Bu belgeler, başvuru süresi içerisinde aday tarafından ÖSYM’ye ulaştırılacak, kesinlikle başvuru merkezlerine bırakılmayacaktır.

Engelli/sağlık sorunu olan adayların 2014 yılından itibaren başvurdukları ÖSYM sınavlarında (EKPSS, e-YDS hariç) alınan engel/sağlık durumu bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adayların bu bilgilerini sınava başvurudan önce ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kontrol etmeleri gerekmektedir. Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı engelli/sağlık bilgilerinde değişiklik olanların (talep ettiği soru kitapçığı puntosunda, özel durumu alanında, kullanılan araç gereç ve cihaz bilgisinde, soru kitapçığı okuma durumunda vb. güncelleme gerekenler), yeni durumlarını belirtir Sağlık Kurulu Raporlarını (internet aracılığıyla bireysel başvuru yapanlar da dâhil) yukarıda belirtilen diğer belgelerle birlikte başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Sistemde mevcut olan engel/sağlık bilgilerinde değişiklik sadece ÖSYM tarafından yapılır.

Sınava başvuran adaylardan engel/sağlık sorunu nedeniyle 2014 yılından itibaren ÖSYM sınavlarına (EKPSS, e-YDS hariç) sağlık raporu ile başvuranların, bu sınava “Engelli Salonunda” alınabilmeleri için başvuru süresi içinde engelli sağlık kurulu raporlarını/sağlık kurulu raporlarını, Merkezimize göndermeleri gerekmektedir.

Raporlar, ÖSYM’ye ulaştıktan sonra başvuru esnasında sisteme girilmiş olan engel/sağlık durumu bilgileri, ÖSYM tarafından onaylanacaktır. Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporlarının onaylı bir örneğini yukarıda belirtilen diğer belgeler ile birlikte başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmayan adaylar (başvuruda engel/sağlık durumu bilgileri sisteme kaydedilmiş olsa bile), Engelli Salonlarında sınava alınmayacaklar ve sınava başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir.

İlk kez engelli olarak sisteme kaydı yapılacak adayların Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamaları dikkatle inceleyerek formu doldurmaları, başvuru işleminde bu bilgilerinin doğru şekilde sisteme kayıt edildiğinden emin olmaları ve yukarıda istenilen belgeleri mutlaka başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Sürekli engel/sağlık sorunu olan adaylardan bu bilgiler sonraki sınavlarda kullanılmak üzere alınacak ve arşivlenecektir. Böylece, sağlık/engel durumunda değişiklik olmayan adaylardan başvuracakları diğer ÖSYM sınavlarında yeniden sağlık kurulu raporu istenilmeyecektir. (ÖSYM gerek duyduğu durumlarda yeniden rapor isteme hakkını saklı tutar.)

Sağlık kurulu raporları Merkezimizce kabul edilen adaylar, engel/sağlık durumlarına uygun şekilde “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır. Bu adayların Sınava Giriş Belgelerinde “Engelli Salonu” yazılı olacaktır. Raporları kabul edilmeyen adaylar, sınava başvuran diğer adaylar gibi işlem görürler.

Engelli adaylar sınavda, kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu dilekçelerinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olmalıdır. Adaylar, ÖSYM’ce kabul edildiği takdirde bu gereçlerini sınavda kullanabileceklerdir. Bu adayların “Engelli Salonu” yazılı olan Sınava Giriş Belgelerinde sınava getirebilecekleri araç gereç ve cihazlar da belirtilmiş olacaktır.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel sorunu oluşan adaylar, sağlık  durumlarında meydana gelen değişiklikleri bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporlarıyla belgelendirmelidirler. Raporlar, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekinde sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığına (EADB) ulaştırılmalıdır. Bu  adaylardan raporları kabul edilenler “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır. Çarşamba gününden sonra “Engelli Salonunda” sınava alınması gereken sağlık/engel sorunu oluşan adayların ÖSYM’ye ulaşan raporları, ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilecektir.

Sağlık sorunu oluşan adaylardan okuyucu/işaretleyici veya işaretleyici isteğinde bulunmayan ve yardıma ihtiyacı olmaksızın sınav salonuna gidebilecek durumda olan adaylar ise sınav binası girişinde güvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle dikkatlice kontrol edilmek kaydıyla Sınava Giriş Belgesinde belirtilmeyen ilaç (tane ile), sargı bezi, koltuk değneği, atel, yürüteç, baston, boyunluk, korse, oturma simidi, alçı, bandaj, dizlik, göz damlası, astım ilacı/pompası/sprey ile Sınava Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda sınava girebileceklerdir.

Engelli/sağlık sorunu olan adaylarla ilgili bu kurallar internet ile bireysel başvuru yapacak engelli adaylar için de geçerlidir.

ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLARA SINAV UYGULAMALARI GÖRME ENGELİ OLAN ADAYLAR

Görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep eden adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmaz. Bu adayların, okuyucu ve işaretleyici yardımcı görevlileri verilerek, tekli salonlarda sınava alınmaları sağlanır. Sınav soru ve süre miktarlarına göre belirlenen ölçüde ek süre verilir. Bu adayların soru kitapçığını kendilerinin okumasına izin verilmez. Sınavda okuyucu yardımı aldığı hâlde soruları kendisinin de okuduğu tespit edilen adayların sınavı geçersiz  sayılır.

Soruları kendisi okuyabilecek durumda olan (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen) ancak Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranı % 25 ve üzerinde olan az gören adaylar ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) özel gereksinim düzeyi “Özel gereksinimi vardır (ÖGV)”/Özel Gereksinim Kodu “1” ve üzeri olan adaylara ek süre verilir. Bu durumdaki adaylar hariç, soru kitapçığını kendisi okuyabilecek durumda olan (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen) görme engelli adaylara sınavda ek süre verilmez.

Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda 9 ya da 14 punto yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığı ile işaretleyici yardımı verilir (Aşağıda örneği verilmiştir.). Soru kitapçığı yazı boyutu 14 punto yazı olsa da, cevap kâğıdı boyutu standart olduğundan (Bütün adaylara sadece 9 punto cevap kâğıdı verilir.), adayların cevap kâğıdı işaretleme durumlarını göz ardı etmemeleri gerekmektedir. İşaretleyici yardımı isteyen adaylar tekli, istemeyen adaylar ise toplu salonlarda sınava alınır.

Sınavda sadece işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına ve/veya adayın kendisinin cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı hâlde işaretleyici görevliden okuma yardımı aldığı tespit edilenler ile sınavda işaretleyici yardımı aldığı hâlde kendisi cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapan adayların sınavı geçersiz sayılır.

İŞİTME ENGELİ OLAN ADAYLAR

İşitme engelli adayların raporlarında, işitme engelinin tipi (sensörinoral, iletim veya mixt olarak), her bir kulak için ayrı ayrı işitme eşikleri (dB olarak) ve konuşma engellerinin olup olmadığının (ve varsa derecesinin) belirtilmesi zorunludur. Bu adaylar, raporlarına işitme testinin imzalı ve onaylı bir örneğini de eklemelidirler.

İşitme engelli adaylardan işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) kullananların Engelli Sağlık Kurulu Raporları/Sağlık Kurulu Raporlarında ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formlarında bu durumlarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Bu bilgi, adayların Sınava Giriş Belgelerine yansıtılır. Sınava Giriş Belgelerinde işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) yazılı olan adaylar bu cihazları ile sınav binalarına alınır ancak cihazlar, adaylar tarafından sınav başlamadan önce salon görevlilerinin salonda gösterdiği yerlere sınav tamamlandıktan sonra aday tarafından alınmak üzere bırakılacaktır.

Sınava Giriş Belgelerinde işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) yazılı olan adaylardan bu cihazlarının sınav süresince üzerlerinde bulunmasını isteyenler ise Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda ilgili alanı işaretlemeleri durumunda, sınav merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında cihazları ile sınava alınırlar.

Sınava Giriş Belgelerinde işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) yer almayan adayların, bu cihazları ile sınav binalarına girmelerine izin verilmez.

İşitme engelli adaylardan Engelli Sağlık Kurulu Raporu/ÇÖZGER ile istenen diğer belgeleri Merkezimize ulaştıran adaylara ek süre verilir.

BEDENSEL ENGELİ OLAN ADAYLAR

Sınavda işaretleyici yardımına ihtiyacı olan bedensel engelli adaylara işaretleyici yardımı verilir. Bedensel engelli adaylardan, sağlık kurulu raporlarında, vücutlarında motor sistem mekanizması yeterli düzeyde gelişmediği için vücut hareketlerine hâkim olamadığı belirtilen CP (Serebral palsi vb.) hastalarından sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımı talep eden adaylara, okuyucu ve işaretleyici yardımı verilir. Cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylardan Merkezimizden “işaretleyici” talebinde bulunanlara işaretleyici görevli yardımı verilir. Sınavda işaretleyici görevli yardımı alan adayların, cevap kâğıdında kendisinin işaretleme (kodlama) yapmasına izin verilmez. İşaretleyici yardımı talep ettiği halde sınavda cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı da aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılır.

DİĞER ENGELİ OLAN ADAYLAR

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda Sürekli Engel Grubunda;

 • Süreğen Hastalık (Kronik)
 • Dil ve Konuşma Bozukluğu
 • Zihinsel (MR)
 • Sınıflanamayan

alanlarını işaretleyen adaylar, bu grupta yer almaktadır.

Diyabet hastalarının insülin pompası, şeker ölçüm cihazı, ek gıda vb. ile engelli sınav salonlarına alınmalarına izin verilir.

Sürekli sağlık sorunu nedeniyle ilaç kullanan adayların sınav günü yanlarında kutu/şişe içinde ilaç bulundurmalarına izin verilir. Sınav günü yanlarında kutu/şişe içinde ilaç bulundurmaları gereken adayların, bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

ÇÖZGER/Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporunda;

 

 • zihinsel MR (mental retardasyon) ile
 • sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluk (otizm spektrum bozuklukları (OSB), asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluk ), özgül/özel öğrenme güçlüğü (disleksi, dikkat eksikliği, hiperaktivite vb.)

olduğu belirtilen adaylara talepleri doğrultusunda okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı verilir. Okuyucu yardımı alan adayların istedikleri takdirde sınav esnasında soruları kendilerinin de okumalarına izin verilir. Okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı talep etmeyenler istedikleri takdirde tekli salonlarda sınava alınır. Bu durumdaki

adaylardan ÇÖZGER/Engelli Sağlık Kurulu Raporunu Merkezimize ulaştıran adaylara ise ayrıca ek süre verilir.

Sınıflanamayan grupta yer alan ruhsal ve duygusal sağlık sorunu (panikatak, depresyon, şizofreni, atipik psikoz gibi) olan adaylara ise talepleri doğrultusunda işaretleyici yardımı verilir. İşaretleyici yardımı talep etmeyenler de istedikleri takdirde tekli salonda sınava alınır.

Okuyucu yardımı alan ve aynı zamanda kendisi de soru kitapçığını okuma-kullanma hakkı bulunan aday ile okuyucu görevinde bulunan salon görevlisi için; soruları, cevap seçenekleri, soruların ve cevap seçeneklerinin sıralanışı birbirinin tamamen aynı olan bir çift (2 adet) soru kitapçığı uygulaması yapılacaktır. Çift soru kitapçıklarından bir tanesi yalnızca aday tarafından diğeri ise yalnızca okuyucu tarafından kullanılacaktır. Sınav süresince aday sorulardan birinin, bir kısmının veya tümünün okunmasını talep ettiğinde sorular okuyucu tarafından okunacaktır. Adaylar kendilerine ait soru kitapçığı üzerinde işlem yapabileceklerdir.

GEÇİCİ ENGELİ OLAN ADAYLAR

Geçici süreli sağlık sorunu veya hamilelik gibi özel durumu olan adayların; ilaç, ek gıda, tuvalet gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına ve sağlık nedeniyle ihtiyaç duydukları sağlık malzemesi ile sınava alınmalarına izin verilir. Bu adaylara normal sınav süresi uygulanarak talepleri doğrultusunda işaretleyici yardımı verilir.

Geçici engeli olan adayların sağlık kurulu raporlarında belirtilen rapor bitiş tarihi en fazla 1 yıl sonrası olarak girilebilir. Rapor bitiş tarihinden sonra bu durumdaki adayların sağlık durumu bilgisi sistemden silinir. Rapor bitiş tarihinden önce raporda belirtilen sağlık durumu değişen adayların, bu durumlarını dilekçe ile ÖSYM’ye bildirmeleri gerekir. Gerektiğinde raporlarını yenilemeleri istenebilir.

Sağlık sorunu oluşan adaylardan okuyucu/işaretleyici veya işaretleyici isteğinde bulunmayan ve yardıma ihtiyacı olmaksızın sınav salonuna gidebilecek durumda olan adaylar sınav binası girişinde güvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle dikkatlice kontrol edilmek kaydıyla Sınava Giriş Belgesinde belirtilmeyen ilaç (tane ile), sargı bezi, koltuk değneği, atel, yürüteç, baston, boyunluk, korse, oturma simidi, alçı, bandaj, dizlik, göz damlası, astım ilacı/pompası/sprey ile Sınava Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda sınava girebileceklerdir.

 SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sağlık durumu nedeniyle özel ihtiyaçları olan adayların, sınavlarda bu gereksinimlerine uygun hizmet alabilmeleri için Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu doldurmaları ve engel/sağlık bilgilerinin bu formda belirtildiği şekilde sisteme girilmesini sağlamaları gerekmektedir. Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu aşağıda yer alan açıklamalara göre doldurulacaktır.

Başvuru Merkezi aracılığıyla başvuru yapan adaylardan ÖSYM sisteminde engel/sağlık bilgisi bulunmayanlar, bu formu durumlarına uygun şekilde doldurarak, başvuru merkezine yanlarında götürecek ve başvurularını, Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporunu ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu görevliye göstererek yapacaklardır. Başvurusunu bireysel olarak internetten yapacak adaylar ise, Sağlık Durumu/Engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, bu formu durumlarına uygun şekilde doldurarak aşağıda belirtildiği şekilde ÖSYM’ye göndereceklerdir.

Başvurularını Başvuru Merkezi aracılığıyla veya bireysel olarak internetten yapan engeli/sağlık sorunu olan adayların, başvuru süresi içinde, verdikleri bilgileri doğrulayan Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporlarının onaylı bir örneğini ve Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formu ile Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu durumlarını anlatan dilekçe ekinde “ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent/ANKARA” adresine posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri zorunludur. Adayların Merkezimize gönderecekleri dilekçelerinin, ilgili sınav kılavuzlarında verilen “Genel Amaçlı Dilekçe” ile uyumlu olması ve bu dilekçelerde Aday İşlemleri Sisteminden alınacak “Evrak Referans Numarası”nın da bulunması gerekmektedir.

Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunda işaretleme yapan ve başvuru sistemine sağlık sorunu/engelli olarak kaydedilen adaylardan aşağıdaki belgeleri başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmayanların, engelli olarak bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar sınava engelli aday olarak katılamayacaklardır. Sınava engelli aday olarak girdiği hâlde Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporunun ÖSYM’ye ulaşmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

 • Engelli Sağlık  Kurulu  Raporu/ÇÖZGER/Sağlık  Kurulu  Raporlarının  onaylı  bir örneğini
 • Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu (doldurulmuş olarak)
 • Sağlık/engel durumlarını belirten dilekçe
 • Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi

 

ENGEL/SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER

SÜREKLİ ENGEL GRUBU

Görme, işitme, bedensel, zihinsel, dil ve konuşma bozukluğu, süreğen/kronik gibi sürekli engele sahip adaylar ile sınıflanamayan grupta yer alan (yaygın gelişimsel bozukluk, özgül/özel öğrenme güçlüğü, ruhsal ve duygusal vb.) adaylar bu alanı dolduracaklardır.

Sürekli engel durumuna sahip  adaylar bu  bölümde, engel durumlarına  uygun  olan seçenek/seçenekleri işaretleyecekler ve Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporlarında belirtilen yüzdelik oranı ilgili alana yazacaklardır. Raporlarında yüzdelik oran olmayanlar bu alanı boş bırakacaklardır.

Tam Vücut Engel Oranı: Sürekli engeli olan adayların “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nda belirtilen toplam yüzde oranıdır.

 

GEÇİCİ ENGELİ OLANLAR

Kaza, hastalık, tedavi, hamilelik vb. geçici bir sağlık durumu nedeniyle geçici bir engele veya özel gereksinime ihtiyacı olan adaylar ile yardımcı ihtiyacı olmasa dahi sağlık sorunu nedeniyle ihtiyaç duydukları sağlık malzemesini üzerinde/yanında bulundurmak zorunda olan adaylar, bu bölümü durumlarına uygun olarak dolduracak ve Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporlarında belirtilen “Rapor Bitiş Tarihi”ni ilgili alana yazacaklardır. Rapor Bitiş Tarihi en fazla 1 yıl sonrası olarak yazılabilir. Rapor bitiş tarihinden sonra bu durumdaki adayların engel bilgisi sistemden silinir. Rapor bitiş tarihinden önce raporda belirtilen engel durumu değişen adayların, bu durumlarını dilekçe ile Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir.

Kaza, hastalık, tedavi vb. nedenlerle sağlık sorunu oluşan adaylardan okuyucu/işaretleyici veya işaretleyici isteğinde bulunmayan ve yardıma ihtiyacı olmaksızın sınav salonuna gidebilecek durumda olan adaylar sınav binası girişinde güvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle dikkatlice kontrol edilmek kaydıyla Sınava Giriş Belgesinde belirtilmeyen ilaç (tane ile), sargı bezi, koltuk değneği, atel, yürüteç, baston, boyunluk, korse, oturma simidi, alçı, bandaj, dizlik, göz damlası, astım ilacı/pompası/sprey ile Sınava Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda sınava girebileceklerdir.

 

ÖZEL DURUMLAR

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda Sürekli Engel Grubunda işaretleme yapan adayların varsa “Özel Durumlar” alanında da durumlarına uygun seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir.

Örneğin; Sürekli Engel Grubunda “Sınıflanamayan” alanında işaretleme yapan adaylardan varsa Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Özgül/Özel Öğrenme Güçlüğü veya Ruhsal ve Duygusal olanların durumlarına uygun seçeneği “Özel Durumlar” alanında da işaretlemeleri gerekmektedir. Sürekli Engel Grubunda “Bedensel (Ortopedik)” alanında işaretleme yapan adaylardan CP Hastası olanlar “Özel Durumlar” alanında “CP Hastası” seçeneğini; “İşitme” alanında işaretleme yapan adaylardan İlköğretime Başlama Yaşı Öncesi İşitme Engeli Edinmiş olanlar “Özel Durumlar” alanında “İlköğretime Başlama Yaşı Öncesi İşitme Engeli Edinmiş” seçeneğini; Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranı

% 25 ve üzerinde olan adaylar ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) özel gereksinim düzeyi “Özel gereksinimi vardır (ÖGV)”/Özel Gereksinim Kodu “1” ve üzeri olan adaylardan soruları kendisi okuyabilecek durumda olanlar (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen), “Özel Durumlar” alanında “Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranı % 25 ve üzeri” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

SINAV UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Bu bölümde adaylar, durumlarına ve ihtiyaçlarına uygun olan seçenekleri işaretleyeceklerdir.

SORU KİTAPÇIĞI OKUMA DURUMU

Bu kısım adayın genel okuyabilme durumunu ifade eder. Görme engelli adaylar soru kitapçıklarının kaç punto olacağını buradaki seçeneklerden birini işaretleyerek belirleyecekler.  Ayrıca “okuyucu istiyor” seçeneğini işaretleyen adayların bu talepleri engel grubuna göre değerlendirilecektir. Herhangi bir işaretleme yapılmadığı takdirde adayın 9 punto (standart) yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığını okuyabildiği varsayılacak ve okuyucu yardımı verilmeyecektir.

CEVAP KÂĞIDI İŞARETLEME DURUMU

Cevap kâğıtları standart boyutta, 9 puntodur. Büyük punto kitapçık talebinde bulunan adayların bu durumu göz ardı etmemesi gerekmektedir. Adaylar standart boyutta olan cevap kâğıdına işaretleme yapma durumlarına göre bu alanda ilgili yeri dolduracaklar ve adayların bu talepleri engel grubuna göre değerlendirilecektir. Cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylardan Merkezimizden “işaretleyici” talebinde bulunanlara işaretleyici görevli yardımı verilir. Sınavda işaretleyici görevli yardımı alan adayların, cevap kâğıdında kendisinin işaretleme (kodlama) yapmasına izin verilmez. İşaretleyici yardımı talep ettiği hâlde sınavda cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapan adayların sınavı geçersiz sayılır.

Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara, sınav sorularının işaretleyici görevlisi tarafından okunması yasaktır. Sadece işaretleyici yardımı aldığı hâlde işaretleyici görevliden okuma yardımı da aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavda işaretleyici yardımı alan adayların cevap kâğıtları ile soru kitapçığının kapağı üzerindeki bilgiler, salon görevlileri tarafından doldurulur.

SINAV SALON TERCİHİ

Bu bölüm, Özel Durumlarda yer alan sağlık sorunları ve sosyal uyum (dikkat eksikliği, hiperaktivite, bazı ruhsal ve duygusal sağlık sorunları, otizm vb.) nedeniyle ihtiyaç duyulan tekli ya da toplu salon bilgisini içermektedir. Özel Durumlarda belirtilmeyen sebeplerden dolayı tekli salonda sınava girmesi gereken adayların bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir. Adayların bu talepleri ÖSYM tarafından değerlendirilecektir. Sürekli veya geçici engel/sağlık sorunu nedeniyle okuyucu ve/veya işaretleyici isteyen adayların atamaları tekli salonlara yapılmaktadır.

SINAV SALONUNA ERİŞİM DURUMU

Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler sınav yeri atamalarında kullanılacaktır. Asansörü olmayan binalara veya giriş kat salonları dolu olan binaların ara katlarına yapılacak atamalar, adayların bu kısımda yer alan “Merdiven Çıkabilir” ve “Merdiven Çıkmakta Zorlanıyor” bilgilerine göre yapılacaktır.

SINAVA GETİRİLEBİLECEK ARAÇ VE GEREÇLER

Bu bölümde adaylar, sınav salonuna getirip kullanmak istedikleri araç ve gereçleri işaretleyeceklerdir. Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler, sınav yeri atamalarında kullanılacaktır. Bu konuda ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır. Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda yer almayan araç gereç ile sınava girme talebi olan adayların (bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri hâlinde) talepleri, Başkanlığımızca değerlendirilecektir.

Sağlık sorunu olan adaylardan okuyucu/işaretleyici veya işaretleyici isteğinde bulunmayan ve yardıma ihtiyacı olmaksızın sınav salonuna gidebilecek durumda olan adaylar, sınav binası girişinde güvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle dikkatlice kontrol edilmek kaydıyla Sınava Giriş Belgesinde belirtilmeyen ilaç (tane ile), sargı bezi, koltuk değneği, atel, yürüteç, baston, boyunluk, korse, oturma simidi, alçı, bandaj, dizlik, göz damlası, astım  ilacı/pompası/sprey ile Sınava Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda sınava girebileceklerdir.

 

SAĞLIK/ENGEL DURUMU NEDENİ İLE İLAÇ, ÖZEL BİR ALET, ARAÇ GEREÇ VE CİHAZLA SINAVA GİRECEK ADAYLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 

Sağlık/engel durumu nedeni ile ilaç, alet, araç gereç ve cihazla sınava girmeleri gereken adayların, sınav konforunu temin etmek ve daha rahat koşullarda sınavlarını gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, ilgili alet, araç gereç ve cihazları ile sınava girmelerine izin verilecektir. Sınav güvenliğini zedeleyecek nitelikte olan alet, araç gereç ve cihazı kullanmak durumunda olan adaylar, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunun ilgili seçeneğini işaretlemeleri durumunda, sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır. Bu salonların bulunduğu binalarda bina girişi ve her salonda sınav uygulaması kamera ile kayıt altına alınacaktır. Bu tür alet, araç gereci kullanan adaylardan söz konusu sınav salonlarında sınava girmek istemeyenler, diğer engelli adayların sınava alındığı binalarda ilgili alet, araç-gereç ve cihazı kullanma izni verilmeden sınava alınacaklardır.

Bu kapsamda, form üzerinde belirtilen talepler ve ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, sınavda aşağıda belirtilen alet, araç gereç ve cihazı kullanacak adayların bina/salon atamaları aşağıdaki kurallar çerçevesinde yapılacaktır:

 • Elektronik büyüteç / masa lambası / İleostomi Torbası-Adaptörü / Braille Ekran / Braille Daktilo kullanacak olan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu- kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
 • Kalp pili / kâğıt torba / koyu renk camlı gözlük kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.
 • İnsülin iğnesi, kalemi, şeker ölçüm sensörü, enjektör, şırınga, şeker ölçüm cihazı kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından bu araç gereç ve cihazları kontrol edilerek tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.
 • Sınav esnasında yanlarında meyve suyu ve/veya ek gıda (paketli) bulundurma zorunluluğu olan adaylar, gıda paketleri Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından kontrol edildikten sonra tercih ettikleri

sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklar ve sınavda yiyecek/içeceklerini kendi sıraları üzerinde bulundurabileceklerdir.

 • İnsülin Pompası kullanan adaylar, insülin pompası Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından kontrol edildikten sonra tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.
 • Üzerinde protezi / ortezi olan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısının kontrolüyle engelli salonlarında sınava alınacaklardır.
 • Üzerinde diren / katater bulunan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısının kontrolüyle engelli salonlarında sınava alınacaklardır.
 • Sonda / havlu / peçete / bez / hasta bezi kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.
 • Kutu / şişe içinde ilaçla sınava girecek adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.
 • İşitme Cihazı ve Biyonik Kulak kullanan adaylar, eğer kulaklıklar ve cihazları bedenlerinden ayrılabilir ise bu cihazlarıyla tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaktır. Cihazlar, adaylar tarafından sınav başlanmadan önce salon görevlilerinin salonda gösterdiği yerlere, sınav tamamlandıktan sonra aday tarafından alınmak üzere bırakılacaktır.

Sınav esnasında İşitme Cihazı ve Biyonik Kulak kullanmak durumunda kalan adaylar ise tercih ettikleri sınav merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

 • Tekerlekli sandalye (akülü olanlar dâhil) kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonunda sınava alınacaklardır.
 • Elektronik olmayan büyüteç kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.
 • Prizmatik gözlük / teleskopik gözlük kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu malzemelerinde bir aparat takılı olan adaylar ise tercih ettikleri sınav merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
 • Abaküs kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısının kontrolüyle tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.
 • Küptaş / Kabartmalı Yazı Tableti ve Kalemi / Beyaz Tahta ve Kalemi kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.
 • Büyüteç gözlüğü kullanan adaylar, bu malzemeleri Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından kontrol edilerek tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Gözlüğünde aparat takılı olanlar ise tercih ettikleri sınav merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu- kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

GENEL KURALLAR

KURAL 1: Engeli nedeniyle herhangi bir elektronik alet/araç gereç kullanan engelli adaylar, sınav merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

KURAL 2: Vücut üzerine monte edilen ve elektronik olmayan alet ve araçlarla sınava girecek adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.

KURAL 3: Engelli salonunda herhangi bir alet/araç gereç ile sınava giren aday olması durumunda Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı bu alet/araç gereci tek tek kontrol ettikten sonra adayı  sınav binasına alacaktır.

KURAL 4: ÖSYM tarafından her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav binalarına atanan adaylar, ihtiyacı olan araç gereç ve cihazları kendileri getireceklerdir. Sınavdan önce sınav görevlileri bu araç gereç ve cihazları kontrol edecek ve sınav güvenliğini zedeleyecek bir durum olmadığını onaylayıp kullanım izni verdiği takdirde adaylar, söz konusu araç gereç ve cihazlarını sınavda kullanabileceklerdir. Güvenlik ihlali yapan adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.

KURAL 5: Engelli/sağlık sorunu olan adaylar, sınavda kullanmak istedikleri cihazların özelliklerini de belirtir dilekçelerini, başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ileteceklerdir. ÖSYM, cihazın özelliklerini inceleyecek ve gerekirse cihaz ile ilgili ek bilgiler talep ederek yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde adayı sınava alabilecektir. Adaylar, ÖSYM tarafından sınavda kullanılması uygun bulunmayan cihazlarıyla sınava alınmayacaklardır.

5.           B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

5.1      B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B grubu kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B grubu kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

5.2         B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirmede adayların ÖSYM’ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve adaylara internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

5.3      B GRUBU KADROLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

6.           HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS’de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile başvuru sırasında verdiği bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

Bu sınav sonucuna göre kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarına başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı
 1. 18 yaşını tamamlamış
 1. Kamu haklarından mahrum

ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.
 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmî sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
 1. Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ENGELLİ ADAYLARIN DİKKATİNE:

 

Engelli adayların, (“Devlet memuru olabilir” ibareli sağlık raporu almaları kaydıyla) KPSS’ye girdikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarının KPSS Tercih Kılavuzlarında yer alan kadro veya pozisyonlarını tercih etmeleri hâlinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün bulunmakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun’un 53’üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’te engelli memur istihdamı ayrıca düzenlenmiş olup bu suretle istihdam edilecek engelliler için ÖSYM tarafından yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ve bu sınavın sonuçlarına göre yerleştirme yapılacaktır.

T.  C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

 

ATAMAYA ESAS ALAN

MEZUN OLUNAN

 Y ÜKSEKÖĞR ET İM PROGR AM I

YDS/e-YDS YABANCI

 DİL AL AN I*

Almanca

1.   Almanca Öğretmenliği

2.   Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

3.   Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Almanca)

4.   Alman Dili ve Kültürü Bölümü

5.   Çeviribilim (Almanca) Bölümü

6.   Almanca Mütercim-Tercümanlık

7.   Alman Dili Eğitimi

Almanca
Arapça

1.   Arapça Öğretmenliği

2.   Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü

3.   Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Arapça)

4.   Arapça Mütercim-Tercümanlık

Arapça
Çince1. Çin Dili ve Edebiyatı (Sinoloji)Çince
 1. Çince Mütercim-Tercümanlık Bölümü / Mütercim-Tercümanlık (Çince)

Fransızca                       1. Fransızca Öğretmenliği                                              Fransızca

 1. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
 2. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Fransızca)
 3. Mütercim-Tercümanlık (Türkçe / İngilizce / Fransızca)
 4. Fransız Dili Eğitimi

İspanyolca                     İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü                                 İspanyolca

İtalyanca                        İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü                                    İtalyanca

Japonca                        1. Japonca Öğretmenliği                                               Japonca

 1. Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü

Rusça                            1. Rus Dili ve Edebiyatı                                                Rusça

 1. Rusça Mütercim-Tercümanlık Bölümü / Mütercim-Tercümanlık (Rusça)

* ÖABT kapsamında alan sınavı yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, MEB tarafından ilgili yıla ait Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) ile e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSS puan türü kullanılacağından adayların T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU  BAŞKANLIĞI  ÖĞRETMENLİK  ALANLARI,  ATAMA  VE  DERS  OKUTMA  ESASLARI

doğrultusunda  mezun olduğu  yükseköğretim  programına uygun  yabancı  dilde  YDS/e-YDS sınavına                  katılarak    öğretmen    atamasında    kullanılacak     KPSS    puanlarının     hesaplanmasını sağlamaları  gerekmektedir.  Mezun  olduğu  yü kseköğretim  programına  uygun  yabancı  dil  dışında bir dilde YDS/e-YDS’ye katılan adayların, ilgili KPSS puanı hesaplanmış olsa bile bu puan öğretmen atamalarında kullanılmaz.  İlgili testte en az 1 ham puanı (net) olmayan adaylar için puan hesaplanmaz. İlgili yılda, aynı dilde birden fazla YDS/e-YDS sonucu olan adayların en yüksek sınav sonucu (puanı) değerlendirmeye alınacaktır. Farklı dillerde birden fazla sınav sonucu olan adayların KPSSP120 puanının hesaplanmasında mezuniyet alanları dikkate alınacaktır. (İlgili yılda her aday için tek KPSSP120 puanı hesaplanır.)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDA DİN HİZMETLERİNDE GÖREV ALMAK AMACIYLA KPSS VE DHBT’YE KATILACAK ADAYLAR İÇİN AÇIKLAMALAR

DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav süresi 60 dakikadır.

DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS  başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön  Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS’ye girmeleri ve KPSS’de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak olup bununla ilgili ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur.

Sınav konuları:

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.

Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

 1. İslam İnanç Esasları
 2. İslam İbadet Esasları
 3. Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)

ç)     Siyer

 1. İslam Ahlakı

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu kısım; lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır. Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

 1. Tefsir
 2. Fıkıh
 3. Hadis

ç)     Akaid ve Kelam

 1. İslam Tarihi
 2. Dinler ve Mezhepler Tarihi
 3. Dini Hitabet

DHBT’de yer alan Kur’an-ı Kerim metinleri ve mealleri “Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın No: 86/A, ISBN: 978-975- 389-081-6, Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali” isimli kaynaktan alınacaktır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır. KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak “Değerlendirme” maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Bu sınava katılacak adaylar için öğrenim  düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS’ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS’ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.

Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar,

100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili testte en az “1 ham puanı (net)” bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.

DHBT Puanı

KPSS

Genel Yetenek

KPSS

Genel Kültür

DHBT-1DHBT-2

KPSSP122

(Ortaöğretim düzeyi)

0,150,150,300,40

KPSSP123

(Ön lisans düzeyi)

0,150,150,300,40

KPSSP124

(Lisans düzeyi)

0,150,150,300,40

DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacaktır.

DHBT SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ

DHBT sınav merkezleri listesi aşağıda yer almaktadır. DHBT’ye katılacak adaylar bu alanları işaretleyeceklerdir.

010       ADANA

030       AFYONKARAHİSAR

 • ANKARA/ÇANKAYA
 • ANKARA-KEÇİÖREN

067       ANKARA-YENİMAHALLE

070       ANTALYA

100       BALIKESİR

160       BURSA

170       ÇANAKKALE

190       ÇORUM

200       DENİZLİ

210       DİYARBAKIR

250       ERZURUM

260       ESKİŞEHİR

270       GAZİANTEP

310       HATAY

341       İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

 • İSTANBUL-3  (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
 • İSTANBUL-4  (BEYAZIT/BAKIRKÖY/BAHÇELİEVLER/ZEYTİNBURNU/FATİH)
 • İSTANBUL-5  (AVCILAR/ESENYURT/BEYLİKDÜZÜ/KÜÇÜKÇEKMECE)

352       İZMİR/KUZEY    (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

360       KARS

380       KAYSERİ

410       KOCAELİ

420       KONYA

440       MALATYA

520       ORDU

550       SAMSUN

580       SİVAS

630       ŞANLIURFA

590       TEKİRDAĞ

610       TRABZON

650       VAN

670       ZONGULDAK

720       BATMAN

Adres ilinde sınav yapılan adaylar, 1. Sınav Merkezi Tercihi alanına kendi adres ilini yazacaklar; 2. Sınav Merkezi Tercihi alanına ise sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazacaklardır. Adres ilinde sınav yapılmayan adaylar, bu alanlara sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerini yazacaklardır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz. Sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde (geç başvuru günleri dâhil) ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamayacaktır.

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ ALANINDA YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN KPSS EĞİTİM BİLİMLERI SINAVINA KATILACAK ADAYLAR İÇİN AÇIKLAMALAR

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” ile Yükseköğretim Genel Kurulu kararları uyarınca, yurt dışında alınan diplomaların denkliğinin kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında başvuran adaylardan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca haklarında sınava girme kararı alınanların KPSS Eğitim Bilimleri Sınavına girmeleri gerekmektedir. Diploma denklik belgelerine düşülen Öğretmenlik şerhi Yükseköğretim Kurulu tarafından “Bu belge sahibi adına yukarıda belirtilen alanda öğretmenlik belgesi düzenlenebilmesi için, ilgilinin Öğretmenlik alanında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri alanında başarılı olması gerekmektedir” olarak değiştirilmiştir. Öğretmenlik alanında sınava alınan adaylar için puan hesaplamasında yapılan değişiklik nedeniyle, bu karar tarihinden önceki yıllarda yapılan KPSS Eğitim Bilimleri sonuçları geçersiz sayılır.

Yurt dışında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran veya başvuracak adaylar bu sınava başvurabileceklerdir. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17.05.2016 tarihli toplantısında; hakkında Seviye Tespit Sınavı kararı alınmamış kişilerin de mevcut sınavlara katılabilmeleri ve başvuruları Seviye Tespit Sınavı kararı ile sonuçlandığı taktirde elde ettikleri Seviye Tespit Sınavı sonucunun geçerli sayılmasına karar verilmiştir.

Adayların tümü (diploma denklik belgesi için KPSS Eğitim Bilimleri Sınavına katılacak adaylar da dâhil) KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna başvurmak zorundadır. Adaylar, Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında yurt dışı diplomaları denkliği için KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna katılacaklardır. Diğer oturumlara katılmak zorunlu değildir, adayın tercihine bağlıdır.

Kılavuzun “Değerlendirme” maddesine göre adayların ilgili KPSS Puanları hesaplanacaktır.

Sınavın KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna giren ve sınav başvurusunda “Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Denklik Puanımın Hesaplanmasını İstiyorum” seçeneğini işaretleyen adayların Denklik  Puanı hesaplanacaktır. Denklik  Puanının hesaplanmasında adayların Eğitim Bilimleri Testindeki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak ve aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden Denklik Puanları hesaplanacaktır.

Testteki Toplam Soru Sayısı, iptal edilen soru/sorular çıkarıldıktan sonra kalan soru sayısıdır.

Adayların sınavda başarılı olabilmesi için Denklik Puanlarının 100 üzerinden en az 40 olması gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaylar adına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Diploma Denklik Belgesi düzenlenir. Denklik işlemleri için sınava giren adaylardan, sınav sonucuna göre başarılı olamayıp denklik belgesi almaya hak kazanamayanlar, girdikleri sınavın sonuçlarını diğer atama/yerleştirmelerde kullanamazlar.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından haklarında Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinden (Örneğin Tarih Öğretmenliği) başarılı olması istenen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan KPSS ÖABT sınavına başvuru yapmak zorundadır. Söz konusu adayların ÖABT Denklik Puanı ayrıca YÖK’e iletilecektir. ÖABT Denklik Puanının hesaplanmasında adayların ilgili alandaki ÖABT sınavındaki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak ve 100 üzerinden Denklik Puanları hesaplanacaktır.

TABLO-1 KPSS’DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI

 

 

 

 

 Eğitim Bilimleri

 

1) Öğretim İlke ve Yöntemleri

 

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

%26

2) Sınıf Yönetimi%6
3) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı%6
4) Program Geliştirme%6
5) Ölçme ve Değerlendirme%15
6) Öğrenme Psikolojisi%15
7) Gelişim Psikolojisi%13
8) Rehberlik ve Özel Eğitim%13
 Öğretmenlik Alan Bilgisi *Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi%80
2) Alan Eğitimi%20
*İngilizce ile Sınıf Öğretmenliği alanlarında Alan Bilgisi % 60, Alan Eğitimi %40’dır. 
Kamu Yönetimi Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Siyaset Bilimi%20
2) Anayasa%15
3) Yönetim Bilimleri%20
4) Yönetim Hukuku%20
5) Kentleşme ve Çevre Sorunları%15
6) Türk Siyasi Hayatı (Osmanlıdan Günümüze Siyasi Olaylar)%10

Hukuk                                                                                                                     Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Anayasa Hukuku %10
 • İdare Hukuku ve İdari Yargı %15
 • Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Ceza Muhakemesi Hukuku) %15
 • Medeni Hukuk %15
 • Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) %15
 • Ticaret Hukuku %15
 • İcra ve İflas Hukuku %15

 İktisat                                                                                                                     Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • İktisadi Doktrinler Tarihi %5
 • Mikro İktisat %30
 • Makro İktisat %25
 • Para-Banka-Kredi %10
 • Uluslararası İktisat %10
 • Kalkınma-Büyüme %10
 • Türkiye Ekonomisi %10

 İşletme                                                                                                                   Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Temel Kavramlar %10
 • İşletme Yönetimi %25
 • Üretim Yönetimi %25
 • Pazarlama Yönetimi %20
 • Finansal Yönetim %20

Maliye                                                                                                                     Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

1) Maliye Teorisi%10
2) Kamu Gelirleri%15
3) Kamu Giderleri%15
4) Kamu Borçları%15
5) Bütçe%15
6) Vergi Hukuku%15
7) Maliye Politikası%15

Muhasebe                                                                                                             Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Genel Muhasebe %70
 • Mali Tablolar Analizi %20
 • İhtisas Muhasebesi (Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Denetim, TFRS, TMS) %10

 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri                                                      Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %55
  1. İş Hukuku ve Teorisi (%20)
  2. Sosyal Güvenlik Hukuku ve Teorisi (%25)
  3. Sosyal Politika (%10)
 • Çalışma Ekonomisi %30
 • Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi %15

 İstatistik                                                                                                                 Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Olasılık ve Stokastik Süreçler %15
 • Matematiksel İstatistik %15
 • Yöneylem Araştırması %5
 • Çok Değişkenli Analizler %10
 • Parametrik Olmayan Testler %5
 • Uygulamalı İstatistik %15
 • Zaman Serileri %5
 • Deney Tasarımı ve Varyans Analizi %10
 • Örnekleme %10
 • Regresyon Analizi %10

 Uluslararası İlişkiler                                                                                           Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Uluslararası İlişkiler Teorisi %20
 • Uluslararası Hukuk %25
 • Siyasi Tarih %20
 • Uluslararası Güncel Sorunlar %10
 • Uluslararası Örgütler %10
 • Türk Dış Politikası %15

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

 Türkçe                                                                                                                    Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Alan Bilgisi Testi %80
  1. Anlama ve Anlatma Teknikleri (%27)
  2. Dil Bilgisi ve Dil Bilimi (%20)
  3. Çocuk Edebiyatı (%5)

ç)   Türk Halk Edebiyatı                                                                                                            (%7)

 1. Yeni Türk Edebiyatı (%7)
 2. Eski Türk Edebiyatı (%7)
 3. Edebiyat Bilgi ve Kuramları (%7)

 

 • Alan Eğitimi Testi %20

 İlköğretim Matematik                                                                                         Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Alan Bilgisi Testi %80
  1. Analiz (%28)
  2. Cebir (%20)
  3. Geometri (%20)

ç)   Uygulamalı Matematik                                                                                                         (%12)

 

 • Alan Eğitimi Testi %20

Fen Bilimleri                                                                                                         Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Alan Bilgisi Testi %80
  1. Fizik (%24)
  2. Kimya (%22)
  3. Biyoloji (%22)

ç)   Yer Bilimi (Jeoloji)                                                                                                               (%4)

 1. Astronomi (%4)
 2. Çevre Bilimi (%4)

 

 • Alan Eğitimi Testi %20

Sosyal Bilgiler                                                                                                      Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Alan Bilgisi Testi %80
  1. Tarih (%32)
  2. Coğrafya (%28)
  3. Siyaset Bilimi (%12)

ç)   Diğer Sosyal Bilim Alanları                                                                                                   (%8)

Sosyal Bilgilerin Temelleri, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi

 

 • Alan Eğitimi Testi %20

 Türk Dili ve Edebi yatı                                                                                         Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Alan Bilgisi Testi %80
  1. Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili (%24)
  2. Türk Halk Edebiyatı (%16)
  3. Eski Türk Edebiyatı (%16)

ç)   Yeni Türk Edebiyatı                                                                                                            (%24)

 

 • Alan Eğitimi Testi %20

Tarih                                                                                                                         Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Alan Bilgisi Testi %80
  1. Tarih Metodu (%7)
  2. Osmanlı Türkçesi (%5)
  3. Eski Çağ Tarihi (%4)

ç)   İslamiyet Öncesi Türk Tarihi                                                                                                (%9)

 1. Orta Çağ İslam Tarihi (%11)
 2. Osmanlı Tarihi (%13)
 3. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (%12)
 4. Ortaçağ’dan Yüzyıl’a Dünya Tarihi (%11)

ğ)   20. Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi                                                                                           (%8)

 

 • Alan Eğitimi Testi %20

 Coğraf ya                                                                                                                Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Alan Bilgisi Testi %80
  1. Fiziki Coğrafya (%33)
  2. Beşerî ve Ekonomik Coğrafya (%33)
  3. Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası (%14)

 

 • Alan Eğitimi Testi %20

Fizik                                                                                                                        Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Alan Bilgisi Testi %80
  1. Mekanik (%20)
  2. Elektrik ve Manyetizma (%20)
  3. Madde ve Özellikleri (%10)

ç)   Dalgalar ve Optik                                                                                                               (%10)

 1. Modern Fizik (%20)

 

 • Alan Eğitimi Testi %20

Kimya/Kimya Teknolojisi                                                                                  Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Alan Bilgisi Testi %80
  1. Temel Kimya (%12)
  2. Analitik Kimya (%20)
  3. Anorganik Kimya (%20)

ç)   Organik Kimya                                                                                                                   (%20)

 1. Fizikokimya (%8)

 

 • Alan Eğitimi Testi %20

Biyoloji                                                                                                                   Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Alan Bilgisi Testi %80
  1. Hücre ve Metabolizma (%16)
  2. Bitki Biyolojisi (%10)
  3. İnsan ve Hayvan Biyolojisi (%20)

ç)   Ekoloji                                                                                                                              (%10)

 1. Canlıların Sınıflandırılması (%8)
 2. Genetik ve Evrim (%16)

 

 • Alan Eğitimi Testi %20

Matematik (Lise)                                                                                                 Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Alan Bilgisi Testi %80
  1. Analiz (%28)
  2. Cebir (%20)
  3. Geometri (%16)

ç)   Uygulamalı Matematik                                                                                                         (%16)

 

 • Alan Eğitimi Testi %20

 İngiliz ce                                                                                                                  Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Alan Bilgisi Testi %60
  1. Dil Yeterliği (%34)
  2. Dil Bilimi (%13)
  3. Edebiyat (%13)

 

 • Alan Eğitimi Testi %40

Rehberlik                                                                                                                 Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Alan Bilgisi Testi %80
  1. Temel Psikolojik Kavramlar (%13)
  2. Psikolojik Danışma Kuram İlke ve Teknikleri (%19)
  3. Davranış ve Uyum Problemleri (%11)

ç)   Bireyi Tanıma Teknikleri                                                                                                      (%9)

 1. Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma (%9)
 2. Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı (%8)
 3. Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Araştırma ve Program Geliştirme (%7)
 4. Meslek Etiği ve Yasal Konular (%4)

 

 • Alan Eğitimi Testi %20

 Sınıf Öğretmenliği                                                                                               Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Alan Bilgisi Testi %60
  1. İlkokulda Temel Matematik (%12)
  2. İlkokulda Temel Fen Bilimleri (%12)
  3. Türk Dili (%12)

ç)   Türk Tarihi ve Kültürü                                                                                                         (%8)

 1. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (%8)
 2. Çevre Eğitimi (%4)
 3. İlkokulda Drama (%4)

 

 • Alan Eğitimi Testi %40

 Okul Öncesi                                                                                                          Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Alan Bilgisi Testi %80
  1. Erken Çocukluk Eğitimine Giriş (%6)
  2. Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım (%5)
  3. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (%18)

ç)   Çocuk Ruh Sağlığı                                                                                                             (%8)

 1. Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi (%7)
 2. Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı (%6)
 3. Erken Çocukluk Eğitiminde Drama (%6)
 4. Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşım, Program ve Yöntemler (%19)

ğ)   Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi                                                                            (%5)

 

 • Alan Eğitimi Testi %20

 Dîn Kültürü ve Ahlak Bilgisi                                                                              Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Alan Bilgisi Testi %80
  1. Kur’an-ı Kerim ve Tecvid (%5)
  2. Tefsir (%7)
  3. Hadis (%7)

ç)   Fıkıh                                                                                                                                (%9)

 1. Kelam (%8)
 2. İslam Mezhepleri ve Akımları (%5)
 3. İslam Tarihi (%9)
 4. İslam Kültür ve Medeniyeti (%6)

ğ)   İslam Felsefesi                                                                                                                  (%4)

 1. Din Felsefesi (%4)

ı)    Din Sosyolojisi                                                                                                                   (%4)

 1. Din Psikolojisi (%4)
 2. Din Eğitimi (%4)
 3. Dinler Tarihi (%4)

 

 • Alan Eğitimi Testi %20

 İmam -Hatip Lisesi Meslek Dersleri                                                                Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Alan Bilgisi Testi %80
  1. Kur’an-ı Kerim ve Tecvid (%7)
  2. Tefsir (%9)
  3. Hadis (%8)

ç)   Fıkıh                                                                                                                                (%10)

 1. Kelam (%9)
 2. İslam Mezhepleri ve Akımları (%5)
 3. İslam Tarihi (%9)
 4. İslam Kültür ve Medeniyeti (%5)

ğ)   İslam Felsefesi                                                                                                                  (%3)

 1. Din Felsefesi (%3)

ı)    Din Sosyolojisi                                                                                                                   (%3)

 1. Din Psikolojisi (%3)
 2. Din Eğitimi (%3)
 3. Dinler Tarihi (%3)

 

 • Alan Eğitimi Testi %20

 Beden Eğitimi                                                                                                       Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

 

 • Alan Bilgisi Testi %80
  1. Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (%13)
  2. İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji (%5)
  3. Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım (%4)

ç)   Egzersiz Fizyolojisi                                                                                                              (%7)

 1. Antrenman Bilgisi (%4)
 2. Fiziksel Uygunluk (%5)
 3. Egzersiz ve Beslenme (%3)
 4. Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor (%3)

ğ)   Psikomotor Gelişim                                                                                                             (%5)

 1. Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi (%3)

ı)    Beceri Öğrenimi                                                                                                                 (%5)

 1. Atletizm (%4)
 2. Takım Sporları (%8)
 3. Ritim Eğitimi ve Dans, Halk Oyunları (%4)
 4. Jimnastik (%4)
 5. Eğitsel Oyunlar (%3)

 

 • Alan Eğitimi Testi %20

TABLO-2 KPSS PUAN TÜRLERİ*

 

 

 

KPSS PUAN TÜRÜ

NO

 

GENEL YETENEK

 

GENEL KÜLTÜR

 

EĞİTİM BİLİMLERİ

 

HUKUK

 

İKTİSAT

 

İŞLETME

 

MALİYE

 

MUHASEBE

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END. İLİŞKİLERİ

 

İSTATİSTİK

 

KAMU YÖNETİMİ

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ÖABT

2024-YDS/1

2024-e-YDS

DHBT-1DHBT-2
KPSSP10,700,30              
KPSSP20,600,40              
KPSSP30,500,50              
KPSSP40,200,20 0,60            
KPSSP50,150,15 0,500,20           
KPSSP60,150,15 0,40      0,30     
KPSSP70,150,15 0,40       0,30    
KPSSP80,150,10 0,350,20 0,20         
KPSSP90,100,10 0,350,15 0,15   0,15     
KPSSP100,300,300,40             
KPSSP110,100,10 0,350,15 0,15    0,15    
KPSSP120,200,20       0,60      
KPSSP130,200,10  0,30    0,40      
KPSSP140,200,20  0,60           
KPSSP150,150,15 0,200,50           
KPSSP160,150,10 0,150,40 0,20         
KPSSP170,100,10 0,150,30 0,200,15        
KPSSP180,100,10 0,150,200,150,150,15        
KPSSP190,200,20    0,60         
KPSSP200,150,15 0,20  0,50         
KPSSP210,150,10 0,150,20 0,40         
KPSSP220,100,10 0,150,20 0,300,15        
KPSSP230,100,10 0,150,150,150,200,15        
KPSSP240,200,20   0,60          
KPSSP250,150,15   0,50 0,20        
KPSSP260,150,10  0,200,40 0,15        
KPSSP270,100,10 0,150,200,30 0,15        
KPSSP280,100,10 0,150,150,200,150,15        
KPSSP290,200,20        0,60     
KPSSP300,100,10 0,30      0,50     
KPSSP310,100,10 0,250,15     0,40     
KPSSP320,100,10 0,200,15 0,15   0,30     
KPSSP330,100,10 0,200,20 0,15   0,25     
KPSSP340,200,20         0,60    
KPSSP350,100,10 0,30       0,50    
KPSSP360,100,10 0,250,15      0,40    
KPSSP370,100,10 0,200,15 0,15    0,30    
KPSSP380,100,10 0,200,20 0,15    0,25    

 

 

 

KPSS PUAN TÜRÜ

NO

 

GENEL YETENEK

 

GENEL KÜLTÜR

 

EĞİTİM BİLİMLERİ

 

HUKUK

 

İKTİSAT

 

İŞLETME

 

MALİYE

 

MUHASEBE

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END. İLİŞKİLERİ

 

İSTATİSTİK

 

KAMU YÖNETİMİ

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ÖABT

2024-YDS/1

2024-e-YDS

DHBT-1DHBT-2
KPSSP390,200,20      0,60       
KPSSP400,100,10 0,30    0,50       
KPSSP410,100,10 0,250,15   0,40       
KPSSP420,100,10 0,200,15 0,15 0,30       
KPSSP430,100,10 0,200,20 0,15 0,25       
KPSSP440,200,20     0,60        
KPSSP450,150,15   0,20 0,50        
KPSSP460,150,10  0,200,15 0,40        
KPSSP470,100,10 0,150,20 0,150,30        
KPSSP480,100,10 0,200,20 0,200,20        
KPSSP1200,150,150,20          0,50  
KPSSP1210,150,150,20         0,50   
KPSSP1220,150,15            0,300,40
KPSSP1230,150,15            0,300,40
KPSSP1240,150,15            0,300,40

 

 

*      1)         İlgili testte en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar için puan hesaplanmayacaktır.

2) KPSS puanı ile personel alımı yapan kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadroları için yukarıda belirtilen KPSS puan türlerini kullanacaklardır. Bu nedenle adayların katılacakları sınavları belirlemeden önce başvuru yapmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarından personel alımında kullanacakları puan türü ile ilgili güncel bilgiyi edinmeleri yararlarına olacaktır.

ÖABT PUAN TÜRLERİ

KPSSP121-01         Türkçe

KPSSP121-02         İlköğretim Matematik KPSSP121-03         Fen Bilimleri KPSSP121-04                       Sosyal Bilgiler KPSSP121-05         Türk Dili ve Edebiyatı KPSSP121-06         Tarih

KPSSP121-07         Coğrafya KPSSP121-08         Matematik (Lise) KPSSP121-09         Fizik

KPSSP121-10         Kimya/Kimya Teknolojisi KPSSP121-11         Biyoloji

KPSSP121-12         Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KPSSP121-13         İngilizce

KPSSP121-14         Rehberlik KPSSP121-15                       Sınıf Öğretmenliği KPSSP121-16         Okul Öncesi KPSSP121-17         Beden Eğitimi

KPSSP121-18         İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri

TABLO-3 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite

 

KoduAdı
1065ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
2001ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
1104ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
1002ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
1004AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
1126AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
1005AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
1007AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
1008AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
1105ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
2101ALANYA ÜNİVERSİTESİ
2029ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
1009AMASYA ÜNİVERSİTESİ
1010ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
2095ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
1117ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
2092ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
1128ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
1109ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
1011ANKARA ÜNİVERSİTESİ
1100ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
2102ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
2064ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
1012ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
1013ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
1014ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2002ATILIM ÜNİVERSİTESİ
2003AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
1003AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
2005BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
1015BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
1106BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
1016BARTIN ÜNİVERSİTESİ
2006BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
1017BATMAN ÜNİVERSİTESİ
1018BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
2008BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
2009BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
1019BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
1020BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
2076BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
1021BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
1022BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
1001BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
1073BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
1024BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1097BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2010ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
1027ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2011ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
1028ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
1029ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
2026DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
1030DİCLE ÜNİVERSİTESİ
2012DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
1031DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
1033DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
1034EGE ÜNİVERSİTESİ
1035ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
1036ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
1037ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1038ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
1124ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2014FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
2090FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
1039FIRAT ÜNİVERSİTESİ
1040GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
1041GAZİ ÜNİVERSİTESİ
1112GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
1042GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

TABLO-3 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite

 

KoduAdı
1044GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1045GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
1047GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
1048HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
1049HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
2019HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
1050HARRAN ÜNİVERSİTESİ
2016HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
1077HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
1051HİTİT ÜNİVERSİTESİ
1052IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
1125ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
2020IŞIK ÜNİVERSİTESİ
2086İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
2021İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
1053İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
1107İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2022İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2023İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
2093İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
2024İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
2103İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
2025İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
2075İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
2098İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
2017İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
2027İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
2087İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
2030İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
1054İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
2031İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
2104İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
2047İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
2081İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
2032İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
2094İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
1055İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2034İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
2050İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
1056İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
1116İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA
2062İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
2084İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
1129İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
1111İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
2035İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
1057İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
2096İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
1058İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
2037KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
1059KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
1122KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
1060KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
2038KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
1061KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
1062KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1063KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
1064KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
1123KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
1066KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
1067KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
1006KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
1068KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
2097KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
1069KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
2039KOÇ ÜNİVERSİTESİ
2083KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
1113KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2040KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
1032KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

TABLO-3 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite

 

KoduAdı
1114KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
2088LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
1115MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
2041MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
1025MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
1071MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
1072MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2072MEF ÜNİVERSİTESİ
1074MERSİN ÜNİVERSİTESİ
1130MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
1075MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
2100MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
1076MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
1095MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
1078MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
1070NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
1080NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
1081NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
2046NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
1082ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
1083ORDU ÜNİVERSİTESİ
1084ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1085OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
2091OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2048ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
1086PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
2049PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
1087RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
2051SABANCI ÜNİVERSİTESİ
1110SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
1118SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
1088SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
1127SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
2077SANKO ÜNİVERSİTESİ
1089SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
1090SİİRT ÜNİVERSİTESİ
1091SİNOP ÜNİVERSİTESİ
1119SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
1026SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
1092SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
1093ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
1120TARSUS ÜNİVERSİTESİ
2067TED ÜNİVERSİTESİ
1079TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2054TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
1043TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
2055TOROS ÜNİVERSİTESİ
1121TRABZON ÜNİVERSİTESİ
1094TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2057TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
1096TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
1108TÜRKİYE ULUSLARARASI İSLAM, BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
2058UFUK ÜNİVERSİTESİ
1098UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2065ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
1102VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
1099YALOVA ÜNİVERSİTESİ
2060YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
2061YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
1101YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1023YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
2079YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
1103ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
3001DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
3002GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
3003LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
3004ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
3005YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
3006AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ
3007GİRNE ÜNİVERSİTESİ

TABLO-3 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite

 

KoduAdı
3008KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
3009KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
3010KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
3012KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
3013ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
3014ADA KENT ÜNİVERSİTESİ
3015KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ
3016ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ
3017BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
3018RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ
4039HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ
4052KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
4088ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
7002POLİS AKADEMİSİ
7004KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
7005HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
7006DENİZ HARP OKULU KOMUTANLIĞI
7008JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ
9700YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
9800DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı

 

KoduAdı
8342ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
8297ADALET YÜKSEKOKULU (B) (EKSTERN)
9525ADLİ BİLİMLER
9416ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ
9516AĞAÇ İŞLERİ
3101AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ
4203AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ
9536AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
8145AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
5101AİLE BİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖĞRETMENLİĞİ
3102AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ
8341AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ
8120AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
9152AKSESUAR TASARIMI
3103AKTÜARYA / AKTÜERYA
5102AKTÜERYA BİLİMLERİ
9380AKTÜERYA VE RİSK YÖNETİMİ
8304ALMAN DİL BİLİMİ
4204ALMAN DİLİ
6104ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
8121ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ
1405ALMANCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK
3105ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ
9545ALT YAPI EĞİTİMİ
9488ALTYAPI
8305AMERİKAN DİLİ VE EDEBİYATI
3106AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
3107ANA OKULU ÖĞRETMENLİĞİ / ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ
9356ANİMASYON
9466ANİMASYON VE OYUN TASARIMI
7101ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
3108ANTROPOLOJİ
3109ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
9538ARAP FARS DİLİ EDEBİYATI
1395ARAPÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK
3110ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ
3111ARKEOLOJİ
3112ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ
9346ARNAVUT DİLİ VE EDEBİYATI
4208ARNAVUTÇA
8146ARP
3113ARŞİVCİLİK
4209ASFALTİT VE PETROL-GAZ ÜRETİMİNİN FİZİKİ SÜREÇLERİ
8306ASTRONOMİ
1113ASTRONOMİ VE ASTROFİZİK
3114ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ
9203AŞÇILIK
3115AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
1306AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ
9472AZERBAYCAN DİLİ ÖĞRETMENLİĞİ
4211AZERBAYCAN DİLİ VE EDEBİYATI
9405AZERBAYCAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ
8343AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI
8147BAHÇE BİTKİLERİ
9190BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI
9548BAHÇE KORUMA
4212BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ
7105BALE
7106BALE DANSÇILIĞI
9197BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ
3116BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
7107BANDO ŞEFLİĞİ
3117BANKACILIK
3118BANKACILIK FİNANS
9988BANKACILIK VE FİNANS
6119BANKACILIK VE FİNANSMAN
3120BANKACILIK VE SİGORTACILIK
9391BASIM TEKNOLOJİLERİ
8122BASIM VE YAYIMCILIK
9377BASIM VE YAYIN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı

 

KoduAdı
9406BASIM YAYIN VE REDAKTE
8148BASIN VE YAYIMCILIK
3121BASIN VE YAYIN / BASIN-YAYIN
8149BASKI ÖĞRETMENLİĞİ
7150BASKI SANATLARI
8150BATI AVRUPA İŞ İDARESİ VE İKTİSAT
4215BATI DİLLERİ
8307BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
7102BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
8123BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
9555BESİN TEKNOLOJİSİ
8124BESİN TEKNOLOJİSİ VE ÖĞRETMENLİĞİ
9505BESLENME
9501BESLENME BİLİMLERİ
3122BESLENME VE DİYETETİK
1389BESTECİLİK
1390BESTECİLİK VE MÜZİK TEORİSİ
1391BESTECİLİK VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ
9780BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA
7208BİLEŞİK SANATLAR / BİRLEŞİK SANATLAR
1238BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ
6078BİLGİ İŞLEM ENFORMASYON
4216BİLGİ İŞLEMİ
8308BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
8144BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
6089BİLGİ YÖNETİMİ VE İSTİHBARAT
3123BİLGİSAYAR
8143BİLGİSAYAR BİLİMİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
5137BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
8309BİLGİSAYAR DONANIMI VE TEKNOLOJİSİ
3124BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
3125BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
3126BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
4220BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE AĞLARI
8151BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
8125BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
8152BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
3127BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
8153BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BÜRO YÖNETİMİ
4222BİLGİSAYAR UYGULAMALI EKONOMİ
8154BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ
8155BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK / BİLGİSAYAR-ENFORMATİK
8156BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK MÜHENDİSLİĞİ
9417BİLGİSAYAR VE HESAPLAMA TEKNOLOJİLERİ
3128BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
9150BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
8310BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİ
3129BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
9343BİLGİSAYAR VE YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
8157BİLİM TARİHİ
5103BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
3130BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
9364BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
9503BİLİŞİM VE İLETİŞİM
8158BİTKİ KORUMA
6131BİTKİSEL ÜRETİM
9269BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ
9382BİYOENFORMATİK VE GENETİK
3132BİYOKİMYA
3133BİYOLOJİ
5138BİYOLOJİ BİLİMLERİ VE BİYOMÜHENDİSLİK
3364BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
4226BİYOLOJİ-EKOLOJİ, ÇEVRE KORUMA
9424BİYOLOJİK BİLİMLER
4227BİYOLOJİ-ZİRAİ BİLİMLER
5104BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
3134BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
3135BİYOMÜHENDİSLİK
9294BİYOMÜHENDİSLİK VE GENETİK
9114BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ

TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı

 

KoduAdı
9266BİYOTEKNOLOJİ
9349BİYOTEKNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ
9347BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI
4228BOŞNAKÇA
8159BOYA-APRE ÖĞRETMENLİĞİ
4229BÖLGE BİLİM
9297BÖLGE BİLİM (ALMANYA-ALMAN DİLİ)
9298BÖLGE BİLİM (AMERİKA-İNGİLİZ DİLİ)
9299BÖLGE BİLİM (AZERBAYCAN)
9300BÖLGE BİLİM (FRANSA-FRANSIZ DİLİ)
9301BÖLGE BİLİM (İNGİLTERE-İNGİLİZ DİLİ)
9302BÖLGE BİLİM (İSKANDİNAVYA)
9303BÖLGE BİLİM (İSRAİL VE YAKIN DOĞU)
3136BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI
4230BULGAR FİLOLOJİSİ
1396BULGARCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK
3137BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
8239BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
8160CAM
9216CAM VE SERAMİK TASARIMI
9168CANLANDIRMA FİLMİ TASARIM VE YÖNETİMİ
9191CAZ
8311CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ
4232CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ
7151CİLT
3138COĞRAFYA
3365COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
3139ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI
3140ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
9169ÇALGI
9571ÇALGI EĞİTİMİ
7136ÇALGI YAPIM / ENSTRÜMAN YAPIM
1387ÇALGI YAPIMI VE ONARIMI
8312ÇALIŞMA EKONOMİSİ
3141ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
9383ÇERKEZ DİLİ VE EDEBİYATI
1388ÇERKEZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ
9280ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
8202ÇEVİRİBİLİM (İNGİLİZCE) / ÇEVİRİBİLİM
1420ÇEVİRİBİLİMİ (İNGİLİZCE)
8313ÇEVRE BİLİMLERİ VE YÖNETİMİ
4233ÇEVRE KORUMA TESİSATI VE DONANIMI
3142ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
8314ÇEVREBİLİM
3143ÇİÇEK, ÖRGÜ, DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ
3144ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI
1397ÇİNCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK
9204ÇİNİ
9518ÇİNİ TASARIMI
1404ÇİNİ TASARIMI VE ONARIMI
7152ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON) / ÇİZGİ FİLM – ANİMASYON / ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON
4235ÇOCUK GELİŞİMİ
3145ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
6146ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
8161ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
8126ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ / ÇOÇUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
8162ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ
9381ÇOCUK SAĞLIĞI VE GELİŞİMİ
7209DANS
8163DEKORATİF EŞYALAR VE ÇİÇEK ÖĞRETMENLİĞİ
3147DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ
8127DEKORATİF ÜRÜNLER ÖĞRETMENLİĞİ
8164DENİZ BİLİMLERİ
8165DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
1410DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
3150DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ / DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ
9966DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ
3148DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
3149DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
4237DENİZ VE LİMAN İŞLETME

TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı

 

KoduAdı
4239DENİZDE PETROL VE GAZ ÜRETİM ARAÇLARI
3151DERİ MÜHENDİSLİĞİ
8166DERİ TEKNOLOJİSİ
8167DERİ VE LİF TEKNOLOJİSİ
8168DEVLET KONSERVATUVARI
8169DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI / DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI
9432DİJİTAL OYUN TASARIMI
4240DİL AĞIRLIKLI PROGRAMLAR
4241DİL BİLGİSİ
6152DİL BİLİMİ / DİLBİLİM
9332DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
9782DİN BİLİMLERİ
8315DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
9410DİNİ İLİMLER
6366DİŞ HEKİMLİĞİ
9418DİZAYN RESSAMLIĞI
4243DOĞU DİLLERİ
8170DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ
8171DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ
3153DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON
8172DÖKÜM İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
3154DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ
9385DRAMA
9163DRAMA VE OYUNCULUK
1424DRAMA YAZARLIĞI VE DRAMATURJİ
9174DRAMATİK YAZARLIK
7153DRAMATİK YAZARLIK-DRAMATURJİ / DRAMATURJİ-DRAMATİK YAZARLIK
7210DUYSAL (SES) SANATLARI TASARIMI / DUYSAL SANATLARI TASARIMI
4244DÜNYA DİNLERİ
9539DÜNYA TARİHİ
3155EBELİK
3156ECZACILIK
4246EDEBİYAT
9139EDEBİYAT PROGRAMLARI
9765EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
8173EĞİTİM BİLİMLERİ
3157EĞİTİM İLETİŞİMİ VE PLANLAMASI
8354EĞİTİM PROGRAMLARI ÖĞRETMENLİĞİ
8174EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
8175EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE DENETİCİLİĞİ
8176EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI
9546EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ VE PLANLAMASI
8177EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME / EĞİTİMDE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
8128EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER
8316EKOLOJİ
3158EKONOMETRİ
9486EKONOMETRİ VE PLANLAMA
3159EKONOMİ
9113EKONOMİ POLİTİK VE TOPLUM FELSEFESİ
5105EKONOMİ VE FİNANS
9221EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER / EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
9787EKONOMİ-MALİYE-İŞLETME
5106EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
9504EL DOKUMALARI VE ÖRGÜLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
9344EL SANATLARI
8179EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
9206EL SANATLARI TASARIMI VE ÜRETİMİ
9510EL VE MAKİNE NAKIŞLARI ÖĞRETMENLİĞİ
9794ELEKTRİK
9766ELEKTRİK EĞİTİMİ
4248ELEKTRİK GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ
4249ELEKTRİK GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ VE DONANIMI
4250ELEKTRİK GÜÇ ÜRETİMİ VE ELEKTRİK DONANIMI
8180ELEKTRİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
3160ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
3161ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
3162ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
4251ELEKTRİK VE MALZEME DONANIMI
4252ELEKTRONİK
8181ELEKTRONİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı

 

KoduAdı
3163ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
3164ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
9465ELEKTRONİK TİCARET VE TEKNOLOJİ
9574ELEKTRONİK TİCARET VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
1403ELEKTRONİK TİCARET VE YÖNETİMİ
6165ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
3166ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
3167ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ
4253ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON
1441EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ
6084ENDÜSTRİ
3168ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
9450ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI
8318ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
7154ENDÜSTRİ TASARIMI
3169ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
9321ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
4254ENDÜSTRİ YÖNETİMİ
4255ENDÜSTRİ YÖNETİMİ VE MÜHENDİSLİK
9484ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
3170ENDÜSTRİYEL TASARIM
9323ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ
3171ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
9492ENERJİ
1438ENERJİ BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ
8182ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
3172ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ
8319ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
9404ENERJİ SİSTEMLERİ PROGRAMLARI
9430ENERJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
9402ENERJİ YÖNETİMİ
4257ENFORMASYON SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
6173ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ
3174ENFORMATİK / ENFORMATİK (ALMANCA)
9447ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
1271ENGELLİLERDE EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
9265ENGELLİLERDE EGZERSİZ VE SPOR EĞİTİMİ
9225ERGOTERAPİ
9193ERMENİ DİLİ VE EDEBİYATI
1134ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ
8129ESKİ ÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ / ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ
7156ESKİ ÇİNİ ONARIMI / ESKİ ÇİNİ ONARIMLARI
8185ESKİ KUMAŞ DESENLERİ
9776ESKİ TÜRK EDEBİYATI
8186ESKİ YAZI
7157ESKİ YAZI (HAT)
3175ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
6075ESKİÇAĞ TARİHİ
4258EŞİT AĞIRLIKLI PROGRAMLAR
3176ETNOLOJİ
1392ETNOMÜZİKOLOJİ
9443ETNOMÜZİKOLOJİ VE FOLKLOR
3177EV EKONOMİSİ
8187EV İDARESİ VE AİLE EKONOMİSİ
3178EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
8188EV-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
8130EV-İŞ VE EV EKONOMİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
8189FAGOT
3179FARS DİLİ VE EDEBİYATI
1398FARSÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK
3180FELSEFE
3367FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ
3181FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
9122FEN PROGRAMLARI
6098FEN VE TABİAT BİLGİSİ
9154FİLM TASARIM VE YAZARLIK
9159FİLM TASARIM VE YÖNETMENLİĞİ
9165FİLM TASARIMI
1422FİLM TASARIMI VE YAZARLIĞI
1406FİLM TASARIMI VE YÖNETİMİ

TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı

 

KoduAdı
1421FİLM TASARIMI VE YÖNETMENLİĞİ
4260FİLOLOJİ
5107FİNANS MATEMATİĞİ
9371FİNANS VE BANKACILIK
9262FİNANS VE MUHASEBE
9359FİNANSAL EKONOMETRİ
4261FİNANS-SİGORTA
3182FİZİK
9593FİZİK – MATEMATİK
3183FİZİK ANTROPOLOJİ
9560FİZİK KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
3184FİZİK MÜHENDİSLİĞİ
3368FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
3185FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
9263FİZİK TIP VE REHABİLİTASYON
4262FİZİK VE ASTRONOMİ
9768FİZİK YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ
9542FİZİKİ COĞRAFYA VE JEOLOJİ
6091FİZİK-KİMYA-BİYOLOJİ
8344FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
8190FLÜT
7108FOLKLOR VE ETNOMÜZİKOLOJİ
7158FOTOĞRAF
8345FOTOĞRAF VE GRAFİK SANATLAR
7211FOTOĞRAF VE VİDEO
9595FOTONİK
4264FRANSIZ DİLİ
3186FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
8131FRANSIZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ
1399FRANSIZCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK
3187FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ
4265GASTRONOMİ
5108GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
9459GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ
9144GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLENDİRME / GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME
6188GAZETECİLİK
8191GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER
9408GAZETECİLİK VE KİTLE İLETİŞİMİ
9138GELENEKSEL ÇALGILAR
8320GELENEKSEL EL SANATLARI
7159GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI
7195GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
9274GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ
9396GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ
8321GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
8322GEMİ İNŞAAT VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ / GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ
3189GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ
4268GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK TEKNOLOJİLERİ
9508GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ
8192GEMİ MAKİNALARI / GEMİ MAKİNELERİ
3190GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
8193GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ
9185GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
9259GEMİ VE YAT TASARIMI
8194GEMOLOJİ
4270GENEL TARİH
9775GENEL TÜRK TARİHİ
9767GENEL ZİRAİ BİLGİLER
9273GENETİK VE BİYOİNFORMATİK
8195GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK
9531GENETİK VE YAŞAM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
9034GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ
9151GERONTOLOJİ
8196GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
9310GIDA İŞLEME MÜHENDİSLİĞİ
3191GIDA MÜHENDİSLİĞİ
4271GIDA TEKNOLOJİLERİ / GIDA TEKNOLOJİSİ
9275GİRİŞİMCİLİK
7109GİTAR
3192GİYİM ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı

 

KoduAdı
8197GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ / GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
3193GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ
3194GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
9231GÖRSEL İLETİŞİM
7190GÖRSEL İLETİŞİM SANATI
5109GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
9162GÖRSEL SANATLAR
1202GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ
7191GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
4272GÖRSEL SANATLAR VE İLETİŞİM TASARIMI
9470GÖRSEL SANATLAR VE MEDYA
8353GÖRÜNTÜ SANATLARI
7160GRAFİK
7196GRAFİK ÖĞRETMENLİĞİ
9365GRAFİK RESİMLEME VE BASKI
7145GRAFİK SANATLAR / GRAFİK SANATLARI
9160GRAFİK SANATLAR VE GRAFİK TASARIM
7161GRAFİK TASARIM
7162GRAFİK TASARIMI
9118GÜMRÜK İŞLETME
9425GÜMRÜK İŞLETMECİLİĞİ
8346GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI
9386GÜVENLİK BİLİMLERİ
9796GÜVENLİK STRATEJİLERİ
9576GÜVENLİK YÖNETİMİ
3195GÜVERTE
8294GÜVERTE (DKK)
4276HABERLEŞME DONANIMI VE TEKNOLOJİLERİ
8323HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
4277HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
8198HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
9454HALI KİLİM VE ESKİ TÜRK KUMAŞLARI
1436HALI TASARIMI
7163HALI, KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ / HALI-KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ
1386HALI, KİLİM VE GELENEKSEL KUMAŞ DESENLERİ
9549HALICILIK VE KİLİMCİLİK
5110HALK BİLİM / HALKBİLİM
3196HALK BİLİMİ (FOLKLOR) / HALKBİLİMİ (FOLKLOR)
8200HALK EĞİTİMİ
1423HALKBİLİMİ
3197HALKLA İLİŞKİLER
5111HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
3198HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
8324HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
9786HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ
1385HAT SANATI
8201HAVA KONTROLÖRÜ
7215HAVA TRAFİK KONTROL
1427HAVA TRAFİK KONTROLÜ
3199HAVA ULAŞTIRMA
8325HAVACILIK
3200HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ
1365HAVACILIK ELEKTRONİĞİ
9345HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ
5112HAVACILIK MÜHENDİSLİĞİ
3201HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ
9428HAVACILIK YÖNETİMİ
9792HAYVAN YETİŞTİRME
3202HAYVANSAL ÜRETİM
9455HAYVANSAL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ
9541HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM
3203HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ
8203HAZIR GİYİM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
3204HEMŞİRELİK
3205HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ
7164HEYKEL
9117HIRVAT DİLİ VE EDEBİYATI
8326HİDROJEOLOJİ
3206HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
3207HİNDOLOJİ

TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı

 

KoduAdı
6208HİTİTOLOJİ
8204HOLLANDA DİLİ VE EDEBİYATI
3209HUKUK
3210HUNGAROLOJİ
9194İBRANİ DİLİ VE EDEBİYATI
1394İBRANİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ
8205İÇ MİMARİ
7165İÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI
3211İÇ MİMARLIK
3212İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
9779İÇ MİMARLIK VE ENDÜSTRİ TASARIMI
9217İDARİ BİLİMLER
9140İKTİSADİ PROGRAMLAR
9319İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
6081İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER
3213İKTİSAT
6214İLAHİYAT
9999İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı
3215İLETİŞİM
8327İLETİŞİM BİLİMLERİ
8132İLETİŞİM SANATLARI
5113İLETİŞİM TASARIMI
7212İLETİŞİM TASARIMI (MULTİMEDİA)
9442İLETİŞİM TASARIMI VE MEDYA
1362İLETİŞİM TASARIMI VE YENİ MEDYA
9281İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ
7168İLETİŞİM VE TASARIM
1428İLETİŞİM VE TASARIMI
9524İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM
3216İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
3217İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
9788İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ
9509İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
5114İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
3218İNGİLİZ DİL BİLİMİ
4288İNGİLİZ DİLİ
9363İNGİLİZ DİLİ VE AMERİKAN KÜLLTÜRÜ
3219İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
4290İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
8293İNGİLİZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ
9412İNGİLİZ VE RUS DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (ÖĞRETMENLİK)
9798İNGİLİZCE
6082İNGİLİZCE ÇİNCE ÖĞRETMENLİĞİ
1400İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK
3220İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ / İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ-ELT
1402İNGİLİZCE, FRANSIZCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK
9547İNGİLİZCE-ALMANCA
9550İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
9318İNSAN KAYNAKLARI
8328İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
9189İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
9789İNŞAAT
3221İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
8206İPLİKÇİLİK ÖĞRETMENLİĞİ
9372İSLAM BİLİMLERİ
9458İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANS
1425İSLAM İKTİSADI VE FİNANS
9270İSLAMİ İLİMLER
3222İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI
3223İSTATİSTİK
3224İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
8207İŞ İDARESİ
8208İŞ İDARESİ VE İKTİSAT
9324İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
8133İŞ VE TEKNİK EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ
8209İŞ YÖNETİMİ VE TİCARET EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ / İŞ YÖNETİMİ VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞİ
3225İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
3226İŞLETME / İŞLETMECİLİK
3227İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ
4294İŞLETME EKONOMİSİ

TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı

 

KoduAdı
9463İŞLETME EKONOMİSİ VE FİNANS
8210İŞLETME ENFORMATİĞİ
9790İŞLETME MUHASEBE
3228İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
8134İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ
4295İŞLETME YÖNETİMİ
8211İŞLETME, MUHASEBE VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞİ
6229İŞLETME-EKONOMİ / İŞLETME-İKTİSAT
9772İŞLETME-İSTATİSTİK
9552İŞLETME-MALİYE
9308İŞLETME-MUHASEBE VE DENETİM
3230İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI
3231JAPON DİLİ VE EDEBİYATI
1435JAPONCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK
3232JAPONCA ÖĞRETMENLİĞİ
4297JEODEZİ
9515JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ
3233JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ
4298JEODEZİ VE HARİTACILIK
9572JEODEZİ VE HARİTACILIK MÜHENDİSLİĞİ
3234JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
4299JEOLOJİ
6235JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
9519KALIPÇILIK
3236KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ
3237KAMU YÖNETİMİ
9429KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
9591KARA HARP OKULU
3238KARA ULAŞTIRMA
3239KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
8212KAYNAK ÖĞRETMENLİĞİ
4301KAZAK DİLİ VE EDEBİYATI
4302KAZAKİSTAN TARİHİ
8213KEMAN
3283KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARİSİ / KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI
4304KIRGIZ DİLİ ÖĞRETMENLİĞİ
4305KIRGIZ DİLİ VE EDEBİYATI
3240KİMYA
6241KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
9226KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALI KİMYA
3369KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
8329KİMYA TEKNOLOJİSİ
4306KİMYA VE PROSES MÜHENDİSLİĞİ
9192KİMYA VE SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ
9565KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ
4307KİMYA/BİYOLOJİ KİMYA
9540KİMYA-BİYOLOJİ
5115KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
8214KLARNET
3242KLASİK ARKEOLOJİ
9215KLASİK BALE
1155KLASİK TÜRK MÜZİĞİ
4308KLİNİK VETERİNERLİK VE ECZACILIK
8199KOMPOSİZYON VE MÜZİK TEORİSİ / KOMPOZİSYON VE MÜZİK TEORİSİ
7111KOMPOSİZYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ / KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ
7221KOMPOZİSYON / KOMPOSİZYON
3243KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ
3244KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
8215KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
8216KONTRABAS
9158KONTROBAS
1415KONTRBAS
3245KONTROL MÜHENDİSLİĞİ
8347KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
8141KONTROL VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
9260KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ
3246KORE DİLİ VE EDEBİYATI
7112KOREOLOJİ
8217KORNO
7113KORO

TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı

 

KoduAdı
8218KUAFÖRLÜK ÖĞRETMENLİĞİ
3247KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
9156KURGU-SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ / KURGU, SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
8219KUYUMCULUK
9366KUYUMCULUK VE MÜCEVHER TASARIMI
9562KUYUMCULUK VE MÜCEVHERAT TASARIMI
8220KÜLTÜR BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI
8221KÜLTÜR TEKNİK
6085KÜLTÜR TEKNİK VE MAKİNE
9141KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
9460KÜLTÜR VE İLETİŞİM BİLİMLERİ
8330KÜLTÜR YÖNETİMİ
5141KÜLTÜREL ETÜDLER / KÜLTÜREL ETÜTLER
5116KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER / KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
9287KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI
3248KÜTÜPHANECİLİK
4309KÜTÜPHANECİLİK VE BİLGİ ÇALIŞMALARI
3249LATİN DİLİ VE EDEBİYATI
3250LEH DİLİ VE EDEBİYATI
4310LENGUSTİK TERCÜME TEORİSİ VE PRATİĞİ
9431LİF VE POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
9376LOJİSTİK
9387LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK
8222LOJİSTİK YÖNETİMİ
9793MADEN
3251MADEN MÜHENDİSLİĞİ
9390MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ
8295MAKİNA (DKK)
8224MAKİNA RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ
3253MAKİNA RESSAMLIĞI VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE-RESİM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ
8223MAKİNE
9446MAKİNE MODEL ÖĞRETMENLİĞİ
3252MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
5117MAKİNE ÖĞRETMENLİĞİ
9530MAKİNE RESSAMLIĞI
4313MAKİNE ÜRETİMİ TEKNİK VE TEKNOLOJİSİ
4314MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
9441MAKİNE VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
4315MAKİNE VE ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ
4316MAKİNE YAPIM TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
4317MAKİNE YAPIMI MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
9588MALİ İKTİSAT
3254MALİYE
9770MALİYE VE EKONOMİ
6077MALİYE-İSTATİSTİK
8225MALİYE-MUHASEBE
8226MALZEME
5118MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
9305MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ / MALZEME BİLİMİ VE NANO MÜHENDİSLİĞİ
9468MALZEME BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ
8227MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
9304MALZEME VE SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ
3255MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ / MATBAACILIK ÖĞRETMENLİĞİ
6256MATEMATİK
9535MATEMATİK BİRLİ ÖĞRETMENLİK
3257MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
3370MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
9362MATEMATİK VE BİLGİSAYAR (ÖĞRETMENLİK)
3258MATEMATİK VE BİLGİSAYAR / MATEMATİK-BİLGİSAYAR
3256MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
8228MATEMATİK VE İNFORMATİK / MATEMATİK-İNFORMATİK
8229MATEMATİK VE İSTATİSTİK
8230MATEMATİK-BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
9195MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR
8244MEDYA VE İLETİŞİM
3259MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ
9220MEDYA VE UYGULAMALI GÖRSEL SANATLAR
5119MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
5120MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ

TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı

 

KoduAdı
9374MEKATRONİK SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ
7197MESLEKİ RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
9517METAL İŞLERİ
8231METAL İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
3260METAL ÖĞRETMENLİĞİ
8232METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ
9512METALURJİ ÖĞRETMENLİĞİ
3261METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
6262METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
9532MIZRAPLI ÇALGILAR
5139MİKROELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
3263MİMARLIK
9489MOBİLYA İÇ MİMARİ
9436MOBİLYA ÜRETİMİ VE İÇ MEKAN TASARIMI
3264MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ
9170MODA GİYİM TASARIMI
3266MODA TASARIMI
3265MODA TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ
3375MODA VE TASARIM
7169MODA VE TEKSTİL TASARIM / MODA VE TEKSTİL TASARIMI / TEKSTİL VE MODA TASARIMI
9769MODEL
5144MODEL ÖĞRETMENLİĞİ
7114MODERN DANS
5121MOLEKÜLER BİYOLOJİ
3267MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
9551MOLEKÜLER BİYOLOJİ, GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK
9569MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ
8233MOTOR ÖĞRETMENLİĞİ
3268MUHASEBE
3269MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ
9115MUHASEBE VE DENETİM
5123MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ
3381MUHASEBE VE FİNANSMAN
3270MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ
4322MUHASEBE VE MALİYE
8234MUHASEBE-İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ
9153MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ
9283MÜCEVHERAT MÜHENDİSLİĞİ
8235MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ
9124MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI
3271MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI
9502MÜTERCİM TERCÜMANLIK (ALMANCA/FRANSIZCA)
9511MÜTERCİM TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE-FRANSIZCA)
3272MÜTERCİM TERCÜMANLIK / MÜTERCİM-TERCÜMANLIK
9290MÜTERCİM VE KONFERANS TERCÜMANLIĞI (İNGİLİZCE-FRANSIZCA/İSPANYOLCA-FRANSIZCA)
8178MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA)
9224MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ARAPÇA)
9187MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (BATI DİLLERİ)
9394MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (BULGARCA)
9222MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ÇİNCE)
9188MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (DOĞU DİLLERİ)
9289MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (FARSÇA)
8184MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (FRANSIZCA)
8242MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNG-FRA-TÜRKÇE)
8290MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)
9223MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (RUSÇA)
9236MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (TÜRKÇE-ALMANCA-İNGİLİZCE)
9585MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (TÜRKİYE TÜRKÇESİ-İNGİLİZCE)
9397MÜZECİLİK
7148MÜZİK
7205MÜZİK (PİYANO, YAYLI ÇALGILAR, NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR, KORO, TEORİ-KOMPOSİZYON, RİTMİK MÜZİK)
8291MÜZİK (PİYANO, YAYLI ÇALGILAR, NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR,ŞAN, TEORİ-KOMPOSİZYON)
7171MÜZİK BİLİMLERİ / MÜZİK BİLİMLER
7143MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
9557MÜZİK PERFORMANSLARI
1450MÜZİK SANATI
5124MÜZİK TEKNOLOJİLERİ / MÜZİK TEKNOLOJİSİ
8236MÜZİK TEORİSİ
7213MÜZİK TOPLULUKLARI
9577MÜZİK YORUMCULUĞU

TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı

 

KoduAdı
1223MÜZİKAL TİYATRO
7115MÜZİKOLOJİ / GENEL MÜZİKOLOJİ
9164MÜZİKOLOJİ VE KOMPOZİSYON
3273NAKIŞ ÖĞRETMENLİĞİ
9481NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ
9389NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
9407NEFES ALETLERİ / NEFESLİ ALETLER
7116NEFESLİ ÇALGILAR
7117NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR / NEFESLİ VE VURMA ÇALGILAR
8286NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA SAZLAR
8237NEFESLİ SAZLAR
9497NEFESLİ SAZLAR YAPIM ONARIM
9499NOTA YAZIM BASIM DİLİ
3274NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
8238OBUA
9267ODYOLOJİ
8332OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
3275OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ / OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
9264OKUL ÖNCESİ TALİM VE TERBİYE
7118OPERA
9167OPERA VE KONSER ŞARKICILIĞI
8240OPERA, KORO VE POPÜLER MÜZİK ŞARKICILIĞI
9379OPTİK VE AKUSTİK MÜHENDİSLİĞİ
9333ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ
8348ORKESTRA ŞEFLİĞİ
1457ORKESTRA VE KORO ŞEFLİĞİ
3276ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ
6277ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
9520ORTAÇAĞ TARİHİ
1426ORTEZ VE PROTEZ
9413ORTEZ-PROTEZ
9307OSMANLI DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI MÜZİK
9592OŞİNOGRAFİ
4325OTEL İŞLETMECİLİĞİ
9116OTEL YÖNETİCİLİĞİ
4326OTOMASYON ENFORMASYON VE KONTROL DONANIMI
4327OTOMASYON ENFORMASYON VE KONTROL TEKNİKLERİ
4328OTOMASYON, BİLGİ VE KONTROL MÜHENDİSLİĞİ
4329OTOMOBİL MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
8333OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ
3278OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ
7119OYUNCULUK
9320ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARI
4330ÖZBEK DİLİ VE EDEBİYATI
9453ÖZBEK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ
8135ÖZEL EĞİTİM
8136ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ
3279PALEOANTROPOLOJİ
8334PAZARLAMA
8349PAZARLAMA ÖĞRETMENLİĞİ
3280PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZACILIK
9507PERFORMANS
9401PERFÜZYON
8241PETROL MÜHENDİSLİĞİ
4333PETROL TEKNOLOJİSİ VE PETROKİMYA
4334PETROL VE DOĞALGAZ JEOLOJİSİ
3281PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ
4335PETROL VE GAZ KUYULARININ AÇILMASI
4336PETROL VE GAZ ÜRETİM MAKİNELERİ VE TEÇHİZATI
4337PETROL-GAZ BORU HATLARININ VE DEPOLARININ PROJELENDİRİLMESİ, İNŞAASI VE İŞLETİLMESİ
4338PETROL-GAZ YATAKLARININ İŞLETİLMESİ VE KULLANIMI
3282PEYZAJ MİMARİSİ VE KENTSEL TASARIM
6283PEYZAJ MİMARLIĞI
9368PEYZAJ MİMARLIĞI VE KENTSEL TASARIM
9316PİLOT EĞİTİMİ
7216PİLOTAJ
7120PİYANO
7122PİYANO ARP / PİYANO VE HARP
7121PİYANO ONARIMI VE YAPIMI / PİYANO YAPIMI VE ONARIMI
1416PİYANO, ARP VE GİTAR

TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı

 

KoduAdı
9161PİYANO-ARP-GİTAR / PİYANO, ARP, GİTAR
9171PİYANO-GİTAR
8243PLASTİK SANATLAR
7173PLASTİK SANATLAR (RESİM – HEYKEL VE TAKI TASARIMI, SERAMİK) / PLASTİK SANATLAR (RESİM, HEYKEL,SERAMİK VE TAKI TASARIMI)
8245PLASTİK SANATLAR (RESİM-HEYKEL SERAMİK) / PLASTİK SANATLAR(RESİM-HEYKEL VE SERAMİK)
9567PLASTİK SANATLAR VE RESİM
1407POLİMER MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
9120POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
9596POLİTİKA VE EKONOMİ
9448POLONYA DİLİ VE KÜLTÜRÜ
6088POPÜLER MÜZİK ŞARKICILIĞI
9293PREHİSTORİK ARKEOLOJİ
3284PREHİSTORYA
3285PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ / PROTOHİSTORYA VE ÖN ASYA ARKEOLOJİSİ
3286PSİKOLOJİ
3290PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
9312PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
1454PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÖĞRETMENLİĞİ
8247RADYO VE TELEVİZYON / RADYO-TV
3287RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA / RADYO-TELEVİZYON, SİNEMA
3288RADYO, TV VE SİNEMA
3289RADYO-TV-SİNEMA
5126RADYO-TV-SİNEMA VE GÖRSEL SANATLAR
9268RAYLI SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ
8248REHBERLİK
8249REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ
3291REKLAMCILIK
3292REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER
7103REKREASYON
9172REKREASYON YÖNETİMİ
7188RESİM
7144RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ / RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ
8137RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
9587RESİM-BASKI
9354RESİM-BASKI SANATLARI
8298RESİM-HEYKEL (PLASTİK SANATLAR)
8250RESİM-İŞ EĞİTİMİ
8251RESTORASYON
9433RESTORASYON VE KONSERVASYON
8299RİTMİK MÜZİK
8138ROMEN DİLİ VE EDEBİYATI
9125RUS DİLİ
9421RUS DİLİ ÖĞRETMENLİĞİ
3293RUS DİLİ VE EDEBİYATI
9375RUS DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ
9311RUS DİLİ VE ÖĞRETMENLİĞİ
4341RUS FİLOLOJİSİ
9361RUS VE İNGİLİZ DİLLERİ VE EDEBİYATLARI / RUS VE İNGİLİZ DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (ÖĞRETMENLİK)
1401RUSÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK
4342RUSÇA ÖĞRETMENLİĞİ
9208SAÇ VE GÜZELLİK UYGULAMALARI
3294SAĞLIK EĞİTİMİ
3295SAĞLIK İDARESİ
9580SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİCİLİĞİ
3296SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
3298SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ
9419SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ
3297SAĞLIK MEMURLUĞU
6298SAĞLIK YÖNETİMİ
7175SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ
1413SAHNE DEKORU VE KOSTÜMÜ
8335SAHNE SANATLARI
7176SAHNE TASARIMI
8252SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI
7192SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ
9233SAKSAFON
7177SANAT (TASARIM) YÖNETİMİ
9350SANAT ESERLERİ KONSERVASYONU VE RESTORASYONU
3299SANAT TARİHİ
4345SANAT TARİHİ VE MÜZECİLİK

TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı

 

KoduAdı
8336SANAT TARİHİ VE TEOLOJİSİ
4346SANAT TARİHİ VE TEORİSİ
8253SANAT TASARIMI / SANAT VE TASARIM
9292SANAT VE KÜLTÜR YÖNETİMİ
3300SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI
9175SANAT VE TASARIM YÖNETİMİ
7214SANAT YÖNETİMİ
4347SANAYİ EKONOMİSİ
6095SANAYİ MÜHENDİSLİĞİ
6093SAVUNMA YÖNETİMİ
4348SAYISAL PROGRAMLAR
7189SERAMİK
3301SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ
7198SERAMİK ÖĞRETMENLİĞİ
7146SERAMİK SANATLAR / SERAMİK SANATLARI
9209SERAMİK TASARIMI
9314Seramik ve Cam
7179SERAMİK VE CAM / SERAMİK VE CAM TASARIMI
9358SERMAYE PİYASALARI VE PORTFÖY YÖNETİMİ
3302SERMAYE PİYASASI
9111SERMAYE PİYASASI DENETİM DERECELENDİRME / SERMAYE PİYASASI DENETİM VE DERECELENDİRME
7223SES EĞİTİMİ
1408SES SANATLARI TASARIMI
6303SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ
3304SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ
3305SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
8254SIHHİ TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
3309SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
3306SİGORTACILIK
9526SİGORTACILIK VE AKTÜERYA
9568SİGORTACILIK VE AKTÜERYA BİLİMLERİ
5127SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ
9360SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK
8292SİNEMA
9309SİNEMA VE DİJİTAL MEDYA
3307SİNEMA VE TELEVİZYON
3308SİNEMA-TV
8246SİNEMA-TV FOTOĞRAF / SİNEMA-TV-FOTOĞRAF
3310SİNOLOJİ
3311SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
9370SİVİL HAVA İŞLETMECİLİĞİ
3312SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
9534SİVİL HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ
9409SİYASAL BİLİMLER
3313SİYASET BİLİMİ
3314SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
3315SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
6083SİYASET VE İDARE
9487SİYASİ İLİMLER
8255SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATI
6090SOSYAL
3316SOSYAL ANTROPOLOJİ
3317SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
9403SOSYAL ÇALIŞMALAR
6318SOSYAL HİZMETLER / SOSYAL HİZMET
9774SOSYAL POLİTİKA
9121SOSYAL PROGRAMLAR
9785SOSYAL SİYASET VE MALİYE
4353SOSYAL VE SİYASAL BİLİMLER
3319SOSYOLOJİ
4354SÖZEL PROGRAMLAR
7219SPOR BİLİMLERİ
8256SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
7104SPOR YÖNETİCİLİĞİ
9176SPOR YÖNETİMİ
9523SU BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ
3320SU ÜRÜNLERİ
8337SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ
3321SÜMEROLOJİ
9469SÜRYANİ DİLİ VE EDEBİYATI

TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı

 

KoduAdı
9384SÜS BİTKİLERİ
8257SÜSLEME VE DEKORATİF SANATLAR / SÜSLEME VE DEKORATİF SANATLARI
8258SÜT TEKNOLOJİSİ
7123ŞAN
7124ŞAN OPERA / ŞAN VE OPERA / ŞAN-OPERA
9329ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
8259ŞEFLİK
4357ŞEHİR MÜHENDİSLİĞİ, ŞEHİR GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ
3322ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
8260TAKI TASARIMI
8301TAKI TASARIMI (PLASTİK SANATLAR)
1434TAKI TASARIMI VE İMALATI
4359TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI
3323TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ
9288TAPU VE KADASTRO / TAPU KADASTRO
3382TARIM EKONOMİSİ
8261TARIM İŞLETMECİLİĞİ
3383TARIM MAKİNELERİ
9423TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
3325TARIM TEKNOLOJİSİ
1292TARIM TİCARETİ VE İŞLETMECİLİĞİ
8262TARIM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
9461TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ
9106TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
9351TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ
8263TARIMSAL MEKANİZASYON
3384TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
6324TARİH
3371TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
9326TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ
3385TARLA BİTKİLERİ
9219TASARIM
3326TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ
7141TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
8264TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
9286TEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ
7180TEKSTİL
3327TEKSTİL DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ
8265TEKSTİL GELİŞTİRME VE PAZARLAMA
3328TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
3329TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ
9177TEKSTİL TASARIM
7181TEKSTİL TASARIMI
9207TEKSTİL TASARIMI VE ÜRETİMİ
4362TEKSTİL TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
3330TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ
9420TEKSTİL VE DERİ MODA TASARIMI
3331TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ
8350TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ
3332TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ
8351TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI
7224TEMEL BİLİMLER
9771TEMEL SANAT BİLİMLERİ
9235TEORİ
8302TEORİ-KOMPOZİSYON( MÜZİK)
4365TERMİK VE NÜKLEER GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ
3333TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
9485TESVİYE
8266TESVİYE ÖĞRETMENLİĞİ
5128TEZHİP
7182TEZHİP (SÜSLEME)
1414TEZHİP SANATI
1442TEZHİP-MİNYATÜR VE EBRU
9422TIBBİ BİLİŞİM
3334TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER
6094TIBBİ LABORATUVAR
3374TIP
9369TIP MÜHENDİSLİĞİ
8267TİCARET – İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
4367TİCARET EKONOMİSİ

TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı

 

KoduAdı
4368TİCARET, TURİZM VE HİZMETLER EKONOMİSİ
8338TİCARİ BİLİMLER
7126TİYATRO
7184TİYATRO (DEKOR VE KOSTÜM)
7127TİYATRO (OYUNCULUK)
3335TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ
1149TOHUM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
5142TOPLUMSAL VE SİYASAL BİLİMLER
3386TOPRAK
9048TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
4370TOPRAK BİLİMİ VE TARIM KİMYASI
8139TRİKOTAJ ÖĞRETMENLİĞİ
8268TROMBON
8269TROMPET
9234TUBA
3336TURİST REHBERLİĞİ
4371TURİZM
8352TURİZM ANİMASYONU
3337TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
8270TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
3338TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK / TURİZM İŞLETMECİLİK VE OTELCİLİK
8271TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ÖĞRETMENLİĞİ
8272TURİZM ÖĞRETMENLİĞİ
4372TURİZM REHBERLİĞİ
9202TURİZM REHBERLİĞİ VE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ / SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ
4373TURİZM VE HİZMETLER
6339TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
9444TURİZM VE OTEL YÖNETİCİLİĞİ
3340TURİZM VE OTELCİLİK
3341TURİZM VE REHBERLİK
8142TURİZMDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ
5129TURİZMDE BÜRO YÖNETİMİ
6080TÜRK DİLİ
3342TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
3372TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ
4375TÜRK DİLLERİ FİLOLOJİSİ
9355TÜRK DİN MUSİKİSİ
4376TÜRK DÜNYASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
3343TÜRK HALK BİLİMİ / TÜRK HALKBİLİMİ
8273TÜRK HALK MÜZİĞİ
9155TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGI EĞİTİMİ
9173TÜRK HALK MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ
7128TÜRK HALK OYUNLARI
9434TÜRK İSLAM ARKEOLOJİSİ
9773TÜRK MEMLEKETLER TARİHİ
7194TÜRK MUSİKİSİ
7129TÜRK MUSİKİSİ TEMEL BİLİMLERİ
7130TÜRK MÜZİĞİ
7131TÜRK SANAT MÜZİĞİ
7132TÜRK SANAT MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ
7133TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEMEL BİLİMLER
3344TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
4377TÜRKOLOJİ
6345TÜTÜN EKSPERLERİ / TÜTÜN EKSPERLİĞİ
9514TÜTÜN TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
9784UÇAK
1361UÇAK BAKIM VE ONARIM
8339UÇAK ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
1418UÇAK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ
3346UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
3347UÇAK GÖVDE BAKIM
1417UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI
3348UÇAK GÖVDE-MOTOR / UÇAK GÖVDE – MOTOR
5136UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM / UÇAK GÖVDE – MOTOR BAKIM
3349UÇAK MOTOR BAKIM
3350UÇAK MÜHENDİSLİĞİ
8274UÇAK TEÇHİZAT BAKIM
9398UÇAK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ
4381UKRAYNA DİLİ
9533UKRAYNA DİLİ VE EDEBİYATI

TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı

 

KoduAdı
4382ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİ
4383ULAŞIM TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
4384ULAŞIM VE ULAŞIM YÖNETİMİ
9357ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ
5130ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
9415ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
9791ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR
4386ULUSLARARASI EKONOMİ
4387ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER
6351ULUSLARARASI FİNANS
9353ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK
4388ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK
3352ULUSLARARASI İLİŞKİLER
3353ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ
4389ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA ÇALIŞMALARI
9506ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DENİZ GÜVENLİĞİ
9271ULUSLARARASI İSLAM VE DİNİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İSLAM VE DİN BİLİMLERİ
4390ULUSLARARASI İŞLETME
4391ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ
8275ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
9108ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET
3354ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK / ULUSLARARASI LOJİSTİK
9110ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ
9400ULUSLARARASI PERAKENDE YÖNETİMİ
3355ULUSLARARASI TİCARET
9282ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS
5131ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN
3356ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
9009ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
4393ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
9218ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA
9378ULUSLARARASI TİCARET, LOJİSTİK VE İŞLETMECİLİK
1286ULUSLARARASI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ
9586ULUSLARARASI VE HALKLA İLİŞKİLER
9123ULUSLARARASI, İKTİSAT, İŞLETME PROGRAMLARI
3357URDU DİLİ VE EDEBİYATI
8276URDU DİLİ VE PAKİSTAN ARAŞTIRMALARI
9388UYGULAMALI GÜZEL SANATLAR
4395UYGULAMALI MATEMATİK
8277UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
8140UYGULAMALI RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
8278UYGULAMALI SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ
8279UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
3358UZAY MÜHENDİSLİĞİ
1433UZAY VE UYDU MÜHENDİSLİĞİ
8280ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR / ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR / ÜFLEME VE VURMALI ÇALGILAR
9797ÜRETİM
5132ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ
5140ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
9411ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI
9777ÜST YAPI EĞİTİMİ
5133ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ
6373VETERİNER
8281VİYOLA
8282VİYOLENSEL / VİYOLONSEL
9157VURMA ÇALGILAR / VURMALI ÇALGILAR
8283VURMA SAZLAR
9313YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ
9513YAKIN ÇAĞ TARİHİ
9599YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ
1429YAPAY ZEKA VE VERİ MÜHENDİSLİĞİ
8284YAPI İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
3359YAPI ÖĞRETMENLİĞİ
3360YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ
8340YAPI TASARIMI
8285YAPI TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ
4402YAPI/İNŞAAT EKONOMİSİ
9210YAT TASARIMI
4405YAYGIN DİN ÖĞRETİMİ VE UYGULAMALARI
7134YAYLI ÇALGILAR

TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı

 

KoduAdı
7135YAYLI ÇALGILAR YAPIMI
8183YAYLI SAZLAR
9498YAYLI SAZLAR YAPIM ONARIM
1128YAZILIM GELİŞTİRME
5134YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
9781YENİ ÇAĞ TARİHİ
9142YENİ MEDYA
9414YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK
9471YENİ MEDYA VE İLETİŞİM
9462YENİ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ
9570YER BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI
8287YER TEÇHİZAT BAKIM
9426YEREL YÖNETİMLER
8288YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ / YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ
9543YÖNETİCİLİK
9795YÖNETİM
9427YÖNETİM BİLİMİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
5143YÖNETİM BİLİMLERİ / YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
9584YÖNETİM BİLİMLERİ VE LİDERLİK
3361YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
8296YÖNETİM VE ORGANİZASYON
3362YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
3376YUNANCA
9783ZAYIF AKIM
9335ZAZA DİLİ VE EDEBİYATI
3363ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
4408ZİRAAT
5135ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ
9573ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI
6074ZİRAİ EKONOMİ
8289ZOOTEKNİ / ZOOTEKNİK
9007DİĞER

Tablo-5  Ülke  Adı

Ülke Adı
AFGANİSTAN
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
ANDORRA
ANGOLA
ANTİGUA VE BARBUDA
ARJANTİN
ARNAVUTLUK
AVUSTRALYA
AVUSTURYA
AZERBAYCAN
BAHAMALAR
BAHREYN
BANGLADEŞ
BARBADOS
BELARUS
BELÇİKA
BELİZE
BENİN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
BİRLEŞİK KRALLIK
BOLİVYA
BOSNA-HERSEK
BOTSVANA
BREZİLYA
BRUNEY DARUSSELAM
BULGARİSTAN
BURKİNA FASO
BURUNDİ
BUTAN
CABO VERDE
CEZAYİR
CİBUTİ
ÇAD
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN HALK CUMHURİYETİ
ÇİN CUMHURİYETİ (TAYVAN)
DANİMARKA
DOĞU TİMOR
DOMİNİK CUMHURİYETİ
DOMİNİKA
EKVATOR
EKVATOR GİNESİ
EL SALVADOR
ENDONEZYA
ERITRE
ERMENİSTAN
ESTONYA
ESVATİNİ
ETİYOPYA
FAS
FİJİ
FİLİPİNLER
FİLİSTİN
FİNLANDİYA
FRANSA
GABON
GAMBİYA
GANA
GİNE

Tablo-5  Ülke  Adı

Ülke Adı
GİNE-BİSAU
GRENADA
GUATEMALA
GUYANA
GÜNEY AFRİKA
GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ
GÜRCİSTAN
HAİTİ
HIRVATİSTAN
HİNDİSTAN
HOLLANDA
HONDURAS
IRAK
İRAN
İRLANDA
İSPANYA
İSRAİL
İSVEÇ
İSVİÇRE
İTALYA
İZLANDA
JAMAYKA
JAPONYA
KAMBOÇYA
KAMERUN
KANADA
KARADAĞ
KATAR
KAZAKİSTAN
KENYA
KIRGIZİSTAN
KİRİBATİ
KOLOMBİYA
KOMORLAR
KONGO
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ
KORE CUMHURİYETİ
KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ
KOSOVA
KOSTA RİKA
KOTDİVUAR
KUVEYT
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
KUZEY MAKEDONYA
KÜBA
LAOS DEM CUM.
LESOTHO
LETONYA
LİBERYA
LİBYA
LİHTENŞTAYN
LİTVANYA
LÜBNAN
LÜKSEMBURG
MACARİSTAN
MADAGASKAR
MALAVİ
MALDİVLER
MALEZYA
MALİ

Tablo-5  Ülke  Adı

Ülke Adı
MALTA
MARŞAL ADALARI
MEKSİKA
MISIR
MİKRONEZYA
MOĞOLİSTAN
MOLDOVA
MONAKO
MORİTANYA
MORİTYUS
MOZAMBİK
MYANMAR
NAMİBYA
NAURU
NEPAL
NİJER
NİJERYA
NİKARAGUA
NORVEÇ
ORTA AFRİKA CUM.
ÖZBEKİSTAN
PAKİSTAN
PALAU
PANAMA
PAPUA YENİ GİNE
PARAGUAY
PERU
POLONYA
PORTEKİZ
ROMANYA
RUANDA
RUSYA FEDERASYONU
SAINT KİTTS VE NEVİS
SAİNT LUCİA
SAİNT VİNCENT VE GRENADİNLER
SAMOA
SAN MARİNO
SAO TOME VE PRİNSİPE
SENEGAL
SEYŞELLER
SIRBİSTAN
SİERRA LEONE
SİNGAPUR
SLOVAK CUMHURİYETİ
SLOVENYA
SOLOMON ADALARI
SOMALİ
SRİ LANKA
SUDAN
SURİNAM
SURİYE
SUUDİ ARABİSTAN
ŞİLİ
TACİKİSTAN
TANZANYA
TAYLAND
TOGO
TONGA
TRİNİDAD VE TOBAGO
TUNUS

Tablo-5  Ülke  Adı

Ülke Adı
TUVALU
TÜRKMENİSTAN
UGANDA
UKRAYNA
UMMAN
URUGUAY
ÜRDÜN
VANUATU
VATİKAN
VENEZUELA
VİETNAM
YEMEN
YENİ ZELANDA
YUNANİSTAN
ZAMBİYA
ZİMBABVE
DİĞER

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (6698 sayılı Kanun) 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınmasının şekilleri ve hukuki nedenleri, işlenme amaçları ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a)    Veri Sorumlusu

6698 sayılı  Kanun  uyarınca kişisel  verileriniz  veri  sorumlusu olarak  ÖSYM  tarafından aşağıda  açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b)    Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun (6114 sayılı Kanun), 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi) ve ilgili diğer mevzuat gereğince ÖSYM’nin yürütmekle görevli olduğu kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla iş  ve işlemlerimizde kullanılmak üzere faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, geliştirilmesi, her türlü bildirimlerde bulunulması, istatistiki bilgilerin toplanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

c)    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz 6114 sayılı Kanun’un 6. maddesinin onuncu fıkrası ile 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

6114 sayılı Kanun, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuatta yer alan görevlerin yerine getirilmesi için kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda toplanabilecek ve saklanabilecektir.

d)    Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Toplanan tüm bilgiler hakkında 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi uyarınca;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. 6698 sayılı Kanun’un maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için; “ÖSYM Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:4D Bilkent, Çankaya/ANKARA” adresine, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep ettiğiniz haklarınıza yönelik açıklamaları içeren yazılı ve imzalı dilekçe ile veya 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan diğer başvuru usulleriyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine şahsen başvurabilirsiniz (ÖSYM KEP adresi: osym@hs01.kep.tr).

ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada “Genel Amaçlı Dilekçe” örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Aday, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir. Aday, evrak referans numarasını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve internet erişim şifresi ile edinecektir.

Adayın https://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi sırasında edindiği aday internet erişim şifresini kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da ÖSYM’nin internet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (Sınava Giriş Belgesini edinme, sonuçları öğrenme, bireysel başvuru ve tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi, hiç kimse ile paylaşmaması ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen veya yeniden edinmek isteyen adaylar, sınava giriş için geçerli kimlik belgeleriyle birlikte şahsen ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine başvurmalıdırlar.

 Dilek çe yazılmam ası g ere ken konula r:

 

Adaylar aşağıda  belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği  https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve internet erişim şifresi ile kendileri gerçekleştirecektir.

 • “Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyenC. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) yaptırmalıdır. Değişiklik, MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yapılacaktır.
 • “Sınava İlişkin Bilgileri” veya “İletişim Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir aday bu değişikliği https://ais.osym.gov.tr internet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.
 • “Eğitim Bilgileri” alanındaki bilgilerde ekleme/düzeltme/değişiklik ile ilgili

 Dilek çe yazılma sını ge rek tiren konula r:

Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:

 • Engelli adaylar için sağlık kurulu raporu ile engel durumunu belirttiği engelli olarak sınava girme isteği
 • Sınav/yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği
 • Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan fotoğrafın değiştirilmesi isteği

Genel Amaçlı Dilekçe

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA

Bilkent / ANKARA

Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

.… / …. / ……….

(İmza)

T.C. Kimlik / Y.U. Numarası           Evrak Referans Numarası 
Adı ve Soyadı Sınav Adı / Yılı 
Baba Adı Sınav Dönemi 
Doğum Yeri Telefon No 
Doğum Tarihi  /  /    E-posta@
Yazışma Adresi 
 
 Posta Kodu     İlçe İl 
 Semt 
                

DİKKAT:

Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır. Aşağıdaki durumlarda  dilekçe yazılmayacak, bu bilgilerdeki değişiklikler, öngörülen süreler içerisinde internet ortamında adayın kendisi tarafından gerçekleştirilecektir.

 • Kimlik bilgilerinde değişiklik isteği* (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.)
 • Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği*
 • İletişim bilgilerinde değişiklik isteği*

* ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın “Güncelleme” sayfasından yapıldığı takdirde ilgili sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. “Profilim” sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.

Dilekçe, ilgili sınav/yerleştirme kılavuzlarında belirtilen sürelerde Başkanlığımıza ulaştırılmalıdır. Süre hesabında, dilekçenin ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınır.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR*

 

 

 

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede (KPSS-2024/2) adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.