YKS-AYT MATEMATİK KONULARA GÖRE SORU DAĞILIMI
Konular202320222021202020192018201720162015
Temel Kavramlar423221336
Sayı Basamakları31
Bölme ve Bölünebilme1111
EBOB – EKOK11111
Rasyonel Sayılar111
Basit Eşitsizlikler1111211
Mutlak Değer111111
Üslü Sayılar111121
Köklü Sayılar211
Çarpanlara Ayırma1111
Oran Orantı11
Kümeler ve Kartezyen Çarpım11121222
Mantık1111411
Fonksiyonlar22222222
Polinomlar211221312
2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler2211111
Parabol111111
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom332322232
Trigonometri545433242
Karmaşık Sayılar211233
Logaritma321332312
Diziler211211222
Limit2222221
Türev4344557
İntegral4444567
SORU SAYISI303232303229505050