YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca  Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır. 

2015 YDS Soru ve Cevap Anahtarları

2014 YDS Soru ve Cevap Anahtarları

2013 YDS Soru ve Cevap Anahtarları

2012 KPDS Soru ve Cevap Anahtarları

2011 ÜDS Soru ve Cevap Anahtarları

2010 ÜDS Soru ve Cevap Anahtarları

2009 ÜDS Soru ve Cevap Anahtarları

2008 ÜDS Soru ve Cevap Anahtarları

2007 ÜDS Soru ve Cevap Anahtarları